Kilka słów o Repozytorium UŁ

Jest to repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na UŁ. Stanowi ono archiwum własnych dokumentów elektronicznych. W repozytorium gromadzone są prace z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Materiały zostały podzielone na kolekcje: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe.

Depozytariuszem może zostać pracownik lub doktorant UŁ po uzyskaniu zgody, czyli tzw. autoryzacji, której udziela administrator repozytorium. Autor, deponując dokumenty, zatwierdza licencję niewyłączną, obowiązującą w repozytorium UŁ.

Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac oraz do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jest – z założenia – otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Korzyści dla Uczelni

Korzyści dla autorów