Instrukcja

Deponowanie

Aby móc umieszczać dokumenty w repozytorium niezbędna jest zgoda wydawcy na zdeponowanie pracy, która wcześniej została opublikowana – sprawdź to w portalu Sherpa (Romeo) lub zapytaj o zgodę wydawcę. Swoje publikacje zamieszczać mogą pracownicy UŁ, posiadający konto autorskie w dspace. Aby je założyć należy wcześniej skontaktować się z Oddziałem Informacji Naukowej BUŁ. Administrator autoryzuje dane autora i udziela mu uprawnień do deponowania dokumentów w wybranych kolekcjach.

Przewodnik po deponowaniu: