Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt: Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Anna Wardowska, Joanna Mróz Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro, e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Początki psychologii naukowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku w świetle prasy Królestwa Polskiego i Galicji 

  Domarańczyk, Daria (2018-06-21)
  Tematem pracy są początki psychologii naukowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku przedstawione w oparciu o prasę wydawaną na terenie Królestwa Polskiego i Galicji. Cezura czasowa przyjęta w pracy to lata od ...
 • Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym 

  Filipczak-Białkowska, Anita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Wielość podmiotów zarejestrowanych w księdze ewidencji partii politycznych jest w świetle przepisów zawartych w Konstytucji RP sygnałem zachowania pluralizmu politycznego. Jest to przejaw wąskiego, ściśle prawnego definiowania ...
 • Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki 

  Stasiak, Andrzej (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2006)
 • Mężczyźni Pietryny 

  Dzięcielski, Robert (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  The city of Lodz is strictly connected with Piotrkowska Street which is the heart and the symbol of the city. We can easily find stories of specific men and their images which are related to Piotrkowska Street. The street ...
 • Motywy wiejskie w polskich piosenkach (po II wojnie światowej) 

  Chańko, Jan (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  The author made an attempt to present the different aspects of village life described in lyrics of Polish songs. The analysis was based upon sources from the Internet such as: Biblioteka Polskiej Piosenki, Tekstowo.pl. ...

Pokaż więcej...