Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt: Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro, e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Reklama bankowa jako narzędzie aktywności promocyjnej instytucji finansowych 

  Seta, Wronika; Wrońska, Karolina; Cegiełko, Szymon (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Wymagający klienci oraz szeroki zakres proponowanych przez instytucje finansowe produktów i usług tworzy barierę swobodnego wejścia tychże instytucji na rynek finansowy. Oferowanie zbliżonych produktów różniących się jedynie ...
 • Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu unikania opodatkowania 

  Rzetecki, Adam (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Swobodny przepływ osób, towarów i usług oraz kapitału w ramach UE stanowi wyzwanie dla organów państw członkowskich ze względu na ryzyko uniknięcia płacenia podatków przez obywa-teli i przedsiębiorstwa. W artykule opisano ...
 • Challenges of monetary policy during crisis in the United Kingdom 

  Paduszyńska, Marta (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  The topic of the presented study is about the monetary policy in the United Kingdom, included situation and challenges of this policy during crisis. This article presents the structure of the central bank of England as ...
 • Relacje umowne na płaszczyźnie konsument – bank na przykładzie 5 banków działających w Polsce 

  Przerywacz, Paweł (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2018-03)
  Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój sektora bankowego determinuje sposób budowania relacji z interesariuszami banków. Do najistotniejszej grupy interesów należą klienci, nabywcy produktów i usług bankowych, ...
 • Dodatek kwartalny 

  Grzesiak, Lena; Braciak, Marta; Konopacka, Joanna; Zimny, Artyur; Witczak, Radosław (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)

Pokaż więcej...