Repozytorium UŁ - Repozytorium UŁ

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt: Redakcja Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego Aleksandra Brzozowska, Agnieszka Goszczyńska, Lidia Mikołajuk Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106 e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

Zbiory w Repozytorium

Ostatnio dodane