Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Ewolucja systemu gospodarczego Rosji: uwarunkowania, etapy i perspektywy zmian 

  Fiedorczuk, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The political and economic reforms in Russia since the beginning of the 1990s have made it possible to build a new economic system. Over more than 25 years, this system has evolved under the influence of, among others, ...
 • Firma jako wartość dla przedsiębiorcy 

  Kamosiński, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  In this paper I propose to show a problem that at first sight seems clear, and thus “non-scientific”; however, after a closer look at the source material, it proves to be an important factor for contemporary entrepreneurs ...
 • CSR i etyka przekonań 

  Soin, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Examples of scandals related to exposing the unethical practices of companies which are classified as CSR leaders include cases where their declarations on undertaking social responsibility, as well as spending a lot of ...
 • „Doregulacja”. Nieprecyzyjność prawa jako nowa przyczyna wyznaczania standardów postępowania przez organizacje branżowe w procesie samoregulacji 

  Sroka, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Over the last few years, a change has been noticed in the approach to shaping legal regulations in the economic field, and this has become the motive for a new approach to self-regulation. The change consists in the fact ...
 • Czy możliwa jest budowa teorii moralnej zawodności rynku? 

  Rogowski, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Economics and ethics are practical sciences. The common research subject of both sciences is man. Economics is looking for an answer to the question of how to manage in business life. Ethics looks for the answer to the ...

Pokaż więcej...