Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Autoprezentacja i prezentacja w mediach 

  Michalewski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • Od redaktorów 

  Kudra, Barbara; Olejniczak, Elwira (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • O komunikacji społecznej 

  Kudra, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • Życie książki w dobie elektronicznej 

  Kowalewicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  In the considerations the author came from the physical aspect of the life of book, to present its fate out of the books creator’s intention. The author proves that the book reading in the electronic environment also may ...
 • Nowe wydanie „Życia książki” Jana Muszkowskiego wyzwaniem dla edytora 

  Kępa, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  In the article the author presents the challenges facing the editor of the new edition of Życie Książki. In his considerations he points to the differences between the first and the second edition of the work. He also ...

Pokaż więcej...