Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • East Asian Regionalism: Perspectives, Realities and the Future 

  Chao Jr., Roger Y (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  From the mid-1900s onwards, East Asian political developments, the East Asian Miracle, and regional integration initiatives in the region have facilitated a growing scholarship in East Asian political economy and regional ...
 • An introduction to this volume 

  Mierzejewski, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The volume presents a series of papers dedicated to the East Asian countries' development. The volume is divided into three sections: dimensions of regionalism in East Asia, China's external and internal development and ...
 • Konsultacje społeczne w prawie administracyjnym 

  Gross, Anna (2019)
  Przedmiotem rozważań rozprawy doktorskiej jest system konsultacji społecznych w prawie administracyjnym jako forma współuczestniczenia obywateli w zarządzaniu publicznym. Rozprawa stanowi próbę kompleksowego ujęcia i ...
 • Trendy transakcji IPO i ich wpływ na poziom dezinwestycji funduszy venture capital 

  Zasępa, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  This paper examine nature of venture capital activity on IPO markets. It is determine that between main IPO markets we see differences in IPO trends and venture capital activity. Period between 2000–2012 shows how divestments ...
 • Wycofanie spółki z rynku kapitałowego jako opcja strategii wyjścia 

  Wojtkowiak, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The article is aimed to present and contribute to the subject of withdrawal of the company from the capital market as a way of realization of the exit strategy. The reasons and methods of such withdrawal from the stock ...

Pokaż więcej...