Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Drugie wydanie „Życia książki” Jana Muszkowskiego w świetle korespondencji autora i opublikowanych recenzji 

  Gruszka, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  The author of article presents the condition in which the second edition of Jan Muszkowski’s Życie książki was prepared. The book was edited in Tadeusz Zapiór Publishing House. To reconstitute this conditions, the author ...
 • Bibliofilstwo w ujęciu Jana Muszkowskiego 

  Piechota, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  Jan Muszkowski payed a great attention to bibliophilia both through the social activities in the societies and associations, as well as a theoretical activity. As the secretary of the Polish Society of Bibliophiles, he ...
 • Jan Muszkowski o sztuce książki 

  Komza, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  In the consideration on the area of bibliological research, the interesting may be the answer when the theorists, and in what extent, noticed the problematic of the art of book. In Życie książki Jan Muszkowski signalized ...
 • Życie książki a życie człowieka – paradygmat pozytywistyczny w pracach Jana Muszkowskiego 

  Łuszpak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  The science of book, as well as the other disciplinary sciences is not free from certain philosophical principles, moreover, rarely expressed openly. In Jan Muszkowski’s works can be seen influence Herbert Spencer’s, Auguste ...
 • System książki Jana Muszkowskiego 

  Ladorucki, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014)
  The article is an attempt to summarize Jan Muszkowski’s achievements in the book studies as a cultural phenomenon and a subject of university studies. The book system, according to J. Muszkowski’s theory, is a subject of ...

Pokaż więcej...