Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce 

  Nawrocki, Krzysztof Włodzimierz (2019)
  Dysertacja doktorska pt. „Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce” stanowi nowe spojrzenie na patologizację środowisk „kibicowskich” w szeroko rozumianym aspekcie penitencjarnym. Autorski ...
 • Turystyczna baza noclegowa jako przedmiot analiz naukowych 

  Matczak, Andrzej; Szkup, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
 • Człowiek to inwestycja : podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach 

  Czernecka, Julita; Czarnecka, Małgorzata; Gawron, Malwina; Krupska, Joanna; Milewska, Julita; Aleksandra, Polak-Sopińska; Stempień, Jakub; Woszczyk, Patrycja (HRP Group, 2013)
  Oddajemy do Państwa rąk podręcznik do zarzadzania wiekiem w organizacjach. Obok teoretycznych uwarunkowań związanych z tą koncepcją, znajdują się w nim przykłady gotowych rozwiązań, jak skutecznie wprowadzać zarządzanie ...
 • Rodzice osób pijących alkohol problemowo. O ambiwalencji pomocy 

  Szczepanik, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Książka dotyczy matek i ojców dorosłych dzieci, które nadużywają alkoholu. Rodzice ci stanowią zróżnicowaną grupę ze względu na to, jakie znaczenie nadają posiadanym zasobom w sposobie radzenia sobie z nałogowym piciem ...
 • Współczesne problemy zarządzania. Teoria i praktyka 

  Glinkowska-Krauze, Beata; Kaczmarek, Bogusław; Chebotarov, Viacheslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Książka jest oparta na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Stanowi wynik wspólnych międzynarodowych prac badawczych, których większość została przeprowadzona w naturalnym środowisku respondentów. Wykazują one, ...

Pokaż więcej...