Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.

In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ).
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Room 106,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • “Cześć chłopaku!” Rytualne aspekty okazywania zaangażowania w rozmowę w audycji radiowej 

  Katarzyna Szkuta, Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, 2009)
  W rozmowach radiowych pojawia się wiele rytualnych środków okazywania zaangażowania. Rozmowy te tworzone są dla publiczności, która oczekuje od prowadzących familiarności i bezpośredniości w kontaktach ze słuchaczami. ...
 • Przestrzeń, ciało, ego: linie działania grup turystycznych (komunikat z badań) 

  Gorzko, Marek (Uniwersytet Łódzki, 2009)
  W artykule, który ma charakter komunikatu z empirycznych badań poświęconych interakcjom pomiędzy podmiotami uwikłanymi w ruch turystyczny zaprezentowano opis i analizę jednego z warunków tychże interakcji: doświadczenia ...
 • Terytorialna i kulturowa identyfikacja w krakowskich nazwach firmowych 

  Młynarczyk, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Subjects of a closer analysis in the paper are Cracovian names of firms that were intended to emphasise relationships between firms or institutions and the place of their activities and thus to contribute to their territorial ...
 • Nazwy wybranych form ochrony przyrody – podobieństwa i różnice 

  Świtała-Cheda, Mirosława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  This article presents the names of the forms of nature, particularly monumental trees and boulders and the names of national parks. These are discussed primarily in the context of criteria used in toponymy, but also in ...
 • Toponimy z końcówką ‘-e w mianowniku 

  Czaplicka-Jedlikowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The here to fore monographs compiled on the basis of historical material prove how much valuable information can be found in archives. Documentation of materials gathered from the dictionary entitled ‘Nazwy miejscowości w ...

View more