Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • World Youth Day 2016 in the Archdiocese of Lodz: An Example of the Eventization of Faith 

  Bik, Joanna; Stasiak, Andrzej (MDPI, 2020)
  The organization of numerous religious mass events of international, or even global, reach is a phenomenon of the early 21st century. It is sometimes termed “eventization of faith”. This article presents a multifaceted ...
 • 11. Seminarium Open Access, 19-23.10.2020 

  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego; Szymański, Krzysztof; Gruenpeter, Natalia; Fenrich, Wojciech; Gaca-Zając, Katarzyna (2020)
  Seminarium Open Access organizowane jest każdego roku w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w ramach obchodów International Open Access Week. Edycja 2020 odbyła się w dniach 19-25.10.2020 r. pod hasłem „Open with purpose: ...
 • Mniejszość rosyjska w życiu społeczno-politycznym Estonii po 1991 roku 

  Włodarska-Frykowska, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Monografia dotyczy mniejszości rosyjskiej w Estonii po 1991 roku. Autorka podjęła się analizy tego zagadnienia w odniesieniu nie tylko do transformacji systemowej i polityki wewnętrznej Estonii, lecz także szeroko rozumianych ...
 • Organizacja zespołów wiedzy. Charakterystyka, funkcjonowanie, rozwój 

  Trippner-Hrabi, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Przedmiotem rozważań autorki jest problematyka dotycząca funkcjonowania i rozwoju organizacji zespołów wiedzy. Monografia ma na celu zdefiniowanie i opracowanie kluczowych kwestii wpływających na zarządzanie takimi podmiotami. ...
 • Rewitalizacja w perspektywie społeczno-pedagogicznej 

  Gulczyńska, Anita; Granosik, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)

Pokaż więcej...