Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat 

  Ginter, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The monographic study Vladimir Nabokov and His Synaesthetic World aims at presenting the wide range of synaesthesias and synaesthetic constructions in Vladimir Nabokov’s prose. It consists of four chapters considering the ...
 • Zmiany rozkładu zgonów według wieku w Polsce w długim okresie 

  Szukalski, Piotr (Instytut Socjologii UŁ, 2020-05)
 • World Youth Day 2016 in the Archdiocese of Lodz: An Example of the Eventization of Faith 

  Bik, Joanna; Stasiak, Andrzej (MDPI, 2020)
  The organization of numerous religious mass events of international, or even global, reach is a phenomenon of the early 21st century. It is sometimes termed “eventization of faith”. This article presents a multifaceted ...
 • 11. Seminarium Open Access, 19-23.10.2020 

  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego; Szymański, Krzysztof; Gruenpeter, Natalia; Fenrich, Wojciech; Gaca-Zając, Katarzyna (2020)
  Seminarium Open Access organizowane jest każdego roku w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w ramach obchodów International Open Access Week. Edycja 2020 odbyła się w dniach 19-25.10.2020 r. pod hasłem „Open with purpose: ...
 • Mniejszość rosyjska w życiu społeczno-politycznym Estonii po 1991 roku 

  Włodarska-Frykowska, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Monografia dotyczy mniejszości rosyjskiej w Estonii po 1991 roku. Autorka podjęła się analizy tego zagadnienia w odniesieniu nie tylko do transformacji systemowej i polityki wewnętrznej Estonii, lecz także szeroko rozumianych ...

Pokaż więcej...