Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Integrated Hotel Chains in Western Europe at the turn of the 21sl Century 

  Warszyńska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The second half of the 20lh C witnessed a dynamic development of tourism. Western European countries are, next to the United States, leaders of international tourism and have the best-developed system of integrated hotel ...
 • Recent Developments in Alpine Tourism: A Life Cycle Approach 

  Tuppen, John (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The article presents recent trends in the tourist economy in the Alpine region. With reference to the development cycle of the tourist product, proposed by Butler, the author claims that the Alpine tourist centres have ...
 • Registered Accommodation in Łódź 1979-2000 

  Matczak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The author attempts to evaluate the take up of registered accommodation outlets in Lôdz between 1979 and 2000, on the basis of an analysis of changes in the number of guests, the number of accommodation outlets used, the ...
 • The World System of Pilgrimage Centres 

  Jackowski, Antoni; Ptaszycka-Jackowska, Danuta; Sołjan, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The discussion focuses on the notion of the world system of pilgrimage centres and the phenomenon of pilgrimage in the contemporary world. The authors emphasize the correlations among the centres, resulting from both their ...
 • The Development of the Geography of Tourism in Poland in the 20th Century 

  Dziegieć, Elżbieta; Liszewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  The aim of this review is to present the development of the Polish geography of tourism, particularly its main research areas and greatest academic achievements of the last 70 years. In order to delimit the development ...

Pokaż więcej...