Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Mentoring w przedsiębiorstwach na przykładzie łódzkiej instytucji finansowej 

  Matuszewska-Kubicz, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  Nowadays, mentoring, as well as coaching, becomes significant method of relaying knowledge. Its effectiveness has been also recognized in private sector, where it is more and more often practising to teach young professionals. ...
 • Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku pracy – wybrane strategie i metody 

  Nawrat-Wyraz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The article discusses issues concerning learning and self-improvement in a workplace. It discusses selected strategies and intergenerational learning methods, such as mentoring and building the culture of mentoring and ...
 • Zdrowie jako obszar uczenia się (między)pokoleniowego 

  Sladek, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  In our times attention is paid to the issue of broadening of an individual’s responsibility for one’s and another’s health. It influences on growth of meaning of health education. Interpersonal relationships are one of the ...
 • Młodzi „nauczyciele” a budowanie międzypokoleniowych relacji 

  Konieczna-Woźniak, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  The paper presents a problem concerning the possibility of reversing the traditional order which acknowledged the necessity of young people learning from the elderly. Nowadays, young people do not often rely on the authority ...
 • Pokolenia andragogów w Niemczech 

  Solarczyk-Szwec, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  This article presents four generations adult educator in the Federal Republic of Germany, accompanied by representative of the biographies of each generation. The purpose of the analysis is to answer the question of whether ...

Pokaż więcej...