Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Działanie obrazu. Na przykładzie przedstawień Natury w malarstwie Jagi Karkoszki 

  Fatyga, Barbara (Uniwersytet Łódzki, 2009)
  Artykuł jest poświęcony wybranym zagadnieniom metodologii badania przekazu ikonicznego na przykładzie malarstwa Jagi Karkoszki. Do analizy został wybrany motyw relacji między naturą i kulturą. Autorka swoje podejście ...
 • Wytwarzanie ślepoty i jej organizacyjne konstruowanie w szkole podstawowej 

  Gobo, Giampietro (Uniwersytet Łódzki, 2009)
  Niniejszy artykuł jest oparty na studium przypadku przeprowadzonym we włoskiej szkole podstawowej, w której obserwowano interakcje pomiędzy niewidomą dziewczynką (o imieniu Jasmine, w wieku lat 8) a jej kolegami i ...
 • Badania wizualne na rozdrożu 

  Grady, John (Uniwersytet Łódzki, 2009)
  Autor twierdzi, że metody wizualne znajdują się na rozdrożu. Mogą pozostać niszowe albo wejść do głównego nurtu kierując swoją ofertę do wszystkich, którzy wykorzystują materiały wizualne. W naukach społecznych metody ...
 • Les noms de résidences et d’ensembles résidentiels: entre toponyme urbain et nom commercial 

  Kostro, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The article, which combines the perspective of onomastics and urban sociolinguistics, is an attempt at characterising a special category of proper names, which consists of the names of developers’ investments – condominiums ...
 • Ukryty program fizycznej pozadydaktycznej przestrzeni uniwersytetu 

  Martyna Pryszmont – Ciesielska, Martyna (Uniwersytet Łódzki, 2009)
  Tekst dotyczy problematyki ukrytego programu fizycznej przestrzeni, w której realizowana jest edukacja uniwersytecka. W pierwszej części podejmę próbę zdefiniowania pojęcia ukrytego programu w kontekście interesującego ...

Pokaż więcej...