Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.

In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ).
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Room 106,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • 11. Seminarium Open Access, 19-23.10.2020 

  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego; Szymański, Krzysztof; Gruenpeter, Natalia; Fenrich, Wojciech; Gaca-Zając, Katarzyna (2020)
  Seminarium Open Access organizowane jest każdego roku w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w ramach obchodów International Open Access Week. Edycja 2020 odbyła się w dniach 19-25.10.2020 r. pod hasłem „Open with purpose: ...
 • Mniejszość rosyjska w życiu społeczno-politycznym Estonii po 1991 roku 

  Włodarska-Frykowska, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Monografia dotyczy mniejszości rosyjskiej w Estonii po 1991 roku. Autorka podjęła się analizy tego zagadnienia w odniesieniu nie tylko do transformacji systemowej i polityki wewnętrznej Estonii, lecz także szeroko rozumianych ...
 • Organizacja zespołów wiedzy. Charakterystyka, funkcjonowanie, rozwój 

  Trippner-Hrabi, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Przedmiotem rozważań autorki jest problematyka dotycząca funkcjonowania i rozwoju organizacji zespołów wiedzy. Monografia ma na celu zdefiniowanie i opracowanie kluczowych kwestii wpływających na zarządzanie takimi podmiotami. ...
 • Rewitalizacja w perspektywie społeczno-pedagogicznej 

  Gulczyńska, Anita; Granosik, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
 • Metafora w działaniu 

  Rybarkiewicz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Książka dotyczy przejawów, sposobu działania i skutków funkcjonowania metafor – zarówno werbalnych, jak i wizualnych – w wielu obszarach życia. Szczególną uwagę poświęcono w niej dziedzinom praktycznym, takim jak: prawo, ...

View more