Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • W stronę socjologii wiedzy wizualnej 

  Bernt Schnettler, Bernt (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Uniwersytet Łódzki, 2008)
  Artykuł ten porusza problematykę wyłaniającej się socjologii wiedzy wizualnej, powracając do debaty na temat „rewolucji obrazów” (revolution of images) we współczesnej kulturze. Autor rozważa rolę wizualizacji ...
 • Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej 

  Konecki, Krzysztf (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Uniwersytet Łódzki, 2008)
  W niniejszym artykule podejmowane będą próby objaśnienia kodowania obrazów poprzez wykorzystanie zapożyczonych z teorii ugruntowanej, znanych i niejako skonstruowanych przez badaczy rodzin kodowania, które nadają się ...
 • Znaczenie wybranych instytucji formalnych dla gospodarki Niemiec w latach 1990-2015 

  Bębnowski, Damian (2020)
  Celem rozprawy jest wskazanie, charakterystyka oraz ocena znaczenia wybranych instytucji formalnych dla gospodarki Niemiec w latach 1990-2015. Przedmiotem badań uczyniono: Ustawę Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec ...
 • Egzonimizacja polskich toponimów w języku francuskim 

  Mandola, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Knowing that toponyms (and other proper names) “migrate” to other languages, and that this phenomenon is even more intense in the era of globalization, my paper will concern the issue of integration of toponyms in a foreign ...
 • Semantyka nazw własnych w ujęciu neurolingwistycznym 

  Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The paper presents latest research results in the field of cognitive psychology of proper names. The goal of this paper is proper names semantics characteristic (toponymy, anthroponymy) provided on the base of experiments ...

Pokaż więcej...