Now showing items 1-3 of 3

  • Doświadczanie życia w przemocy przez kobiety w starszym wieku 

   Halicka, Małgorzata; Halicki, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The aim of the article is to present a part of the research done within the project: Intimate Partner Violence against Older Women. In particular, these are the opinions of the research subjects on violence and a ...
  • Potoczne definicje pomyślnego starzenia się 

   Halicki, Jerzy (Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, 2008-06)
   Lay definitions of successful aging The article presents reflections on successful aging in the area of lay understanding of this category. The research conducted in Białystok was confronted with the research conducted ...
  • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych jako czynnik aktywnego starzenia się 

   Halicki, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-05)
   We wstępie omówiona jest rola edukacji ustawicznej w aktywizacji ludzi starych. Istniejące w naszym kraju aktywne grupy seniorów stanowią elitarne kręgi, a zatem podkreśla się potrzebę stymulowania działalności edukacyjnej ...