Now showing items 1-1 of 1

    • Cierpienie i strata w narracjach autobiograficznych 

      Tabor, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Przedmiotem artykułu są żałoba i cierpienie jako tematy narracji autobiograficznej. Poprzez analizę narracji autobiograficznych opisujących cierpienie Autorka poszukuje odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze dotyczy formy i ...