Now showing items 1-7 of 7

  • Funkcjonowanie terminologii prawniczej w potocznej polszczyźnie łódzkiej inteligencji 

   Habrajska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   За последние годы в польской прессе, радио и телевидении всё чаще стали появляться юридические термины. Они редко объясняются и редко понимаются читателями и слушателями. Термины такого рода, как: ратификация, референдум, ...
  • Interpretacja tekstów w różnych dyskursach 

   Habrajska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   W ujęciu komunikatywistycznym dyskurs to obszar sensów powstałych wskutek interpretacji tekstów, które to sensy pozostają w naszej pamięci i są aktywowane w miarę potrzeb komunikacyjnych. Sensy tworzące dany dyskurs stanowią ...
  • Interpretation of a verbal-visual communication 

   Habrajska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   In contemporary internet-dominated everyday life, ever more often one faces communications which utilise both verbal (words) and iconic (images) codes. In the article, I analyse two types of said communications: advertisements ...
  • Komunikacyjna analiza tekstu perswazyjnego 

   Habrajska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
   The article presents the analysis of persuasive texts produced in different codes. The way of analysis of this texts is the same, independently of used code. Verbal, visual and verbal-visual texts, if they got to influence ...
  • Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa 

   Habrajska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Cet article explique les notions, citées dans le litre, en prenant en consideration la théorie des actes de parole, la cognition et la grammaire communicative.
  • Słownictwo górnicze w południowej części okręgu częstochowskiego 

   Habrajska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
   Forming a uniform mining terminology independent of the type of the mine has been observed for many years but local differentiations in this field are still quite considerable. When comparing the mining vocabulary used ...
  • Wprowadzenie. Chwyty perswazyjne w różnych dyskursach 

   Habrajska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)