Now showing items 1-1 of 1

    • My Body, My Ware-house? 

      Quante, Michael (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
      Artykuł stawia pytanie o dopuszczalność handlu organami do przeszczepu: chodzi zatem o propozycję, która choć może robić wrażenie etycznie niedopuszczalnej, jest pomimo to coraz częściej wysuana jako temat dyskusji w ...