Now showing items 1-6 of 6

  • Definiowanie pojęć matematycznych 

   Fabijańczyk, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  • Minimum wiedzy matematycznej nauczyciela matematyki oraz projekt organizacji procesu nauczania na nauczycielskich studiach uniwersyteckich 

   Pawlak, Ryszard J.; Warężak, Anna; Budzisz, Witold; Fabijańczyk, Andrzej; Fabijańczyk, Monika; Janikowski, Józef; Libicka, Inga; Molęda, Alicja; Piesyk, Zenon; Poreda, Tadeusz; Rychlewicz, Andrzej; Tempczyk, Wacława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   The present paper is the outcome of investigations and theoretical analysts carried out for several years, aiming at an answer to the following questions: - what should the fund of the mathematics teacher's knowledge look ...
  • Postawy studentów wobec nauki własnej 

   Fabijańczyk, Monika; Warężak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   The unaided acquiring of knowledge is the basic of higher studies, and the effectiveness of self-teaching depends on many factors, among other things, on motivation. The paper presents the results of investigations ...
  • Praca studenta z tekstem matematycznym 

   Fabijańczyk, Monika; Warężak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
   The present paper presents the results of the investigations carried out among the students of mathematics of Łódź University, concerning individual techniques of reading and analysing a mathematical text. These results ...
  • Struktura czasu pracy własnej studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego 

   Fabijańczyk, Monika; Warężak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania realnego obciążenia nauką studentów I roku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy dzienny i tygodniowy rozkład ...
  • Zestaw zadań dotyczących liczb całkowitych 

   Fabijańczyk, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)