Now showing items 1-3 of 3

  • Dysfunkcje w zarządzaniu czasem w procesie pracy kierowników 

   Ulrych, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The paper presents the essence of time management in a managerial work taking into account both the unresolved issues for decades in this area, as well as new issues arising from the process of globalization. The previous ...
  • Standardy jako odpowiedź na dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

   Ulrych, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   W artykule zaprezentowano pojęcie standaryzacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi jako sposób zapobiegania dysfunkcjom w tym zakresie. Wskazano na trzy obszary, w ramach których prowadzone działania sprzyjają ...
  • Zarządzanie efektywnością pracownika. Perspektywa strategiczna 

   Ulrych, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł prezentuje koncepcję zarządzania efektywnością pracowników (ZEP; ang, Employee Performance Management) jako centralny element zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną uwagę zwrócono na strategiczny wymiar prezentowanej ...