Now showing items 17730-17749 of 26484

  • Równowaga między pracą a opieką. Wsparcie nieformalnego opiekuna osoby starszej na rynku pracy w porównaniach międzynarodowych 

   Furmańska-Maruszak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
   Celem artykułu jest analiza sposobów wspierania opiekuna osoby starszej w stworzeniu i utrzymaniu równowagi między zaangażowaniem w obowiązki zawodowe i opiekuńcze w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej (UE). ...
  • Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym 

   Borkowska, Stanisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   The work-life balance is increasingly disturbed by the interaction of a number of factors. Work tends to occupy also the time “after hours”, because employees are expected to learn on an ongoing basis and improve their ...
  • Równowaga na regionalnym rynku pracy 

   Kryńska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   The term „regional labour market” belongs to those economic concepts, which are defined ambiguosly, interpreted in different ways and used commonly. It is also the term „equilibrium on labour market” which is interpreted ...
  • Równowaga Solowa przy alternatywnych trajektoriach liczby pracujących 

   Filipowicz, Katarzyna; Grodzicki, Maciej; Tokarski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The aim of the study is to examine the long-run equilibrium of Solow growth model with a modified assumption for a rate of employment growth. In the first case, it is assumed that the number of workers changes in the ...
  • Równowaga według modelu wyceny aktywów kapitałowych a rynek nieruchomości 

   Załęczna, Magdalena; Wolski, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   The Capital Asset Pricing Model is a way of looking at the relationship between return and risk in a portfolio context. It considers the trade-off between return and risk to establish if an asset is correctly priced. In ...
  • Równowagi kwasowo-zasadowe w bezwodnym kwasie octowym 

   Badecka-Jędrzejewska, Jadwiga (1966)
   Celem przedstawionej pracy było zbadanie wpływu bezwodnego kwasu octowego na związki arafoteryczne. W pierwszej części pracy przeprowadzono badania elektrod odwracalnych wobec jonów cetanowych, a następnie przy pomocy ...
  • Różanecznik żółty Rhododendron flavum G. Don w rezerwacie „Małecz” - udany przykład metaplantacji sprzed 60 lat 

   Kurzac, Maria; Olaczek, Romuald (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Rhododendron flavum occurs naturally in Southern Poland but on one locality only. In twenties plant seedlings taken from natural area of the species in Volhynia were moved to Central Poland and planted in forest. The plant ...
  • Różewicz and Bonhoeffer. On the Margin of the Poem Learning to Walk by Tadeusz Różewicz 

   Dakowicz, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The departure point of the analysis presented in this article is a poem written by Tadeusz Różewicz learning to walk (nauka chodzenia). The protagonist of the poem is Dietrich Bonhoeffer, who created the theory of “religionless ...
  • Różewicz i symulakry 

   Pochel, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  • Różewicz w ogrodzie sztuk 

   Gajak-Toczek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   The following article is the attempt to look on the literary output of this great contemporary poet in relation with great painting. Although the titles of his poems do not suggest the connection with painting as such, ...
  • Różewicz: wiersze z ciemności 

   Próchniak, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  • Różne modele protestu i wizja kultury w Reformacji 

   Płuciennik, Jarosław (Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2018-12)
   The article is an in-depth analysis of the forms of protests related to the Reformation. In three parts, the author first discusses the three primary models of protests associated with Martin Luther, focused around the ...
  • Różne oblicza Elżbiety II – jaka jest naprawdę? 

   Ryniecka, Anna; Bajer, Marcelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Królowa Elżbieta II postrzegana jest zazwyczaj jako powściągliwa monarchini Wielkiej Brytanii. Istnieje niewiele osób, które znają jej drugie oblicze – matki, żony, oraz oddanej babci. Niniejszy esej ma na celu ukazanie ...
  • Różne wymiary odpowiedzialności prawnej 

   Zalewska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The legal liability is the issue of vast complexity and hence worth to analyze both on theoretical and practical level. The main goal is to analyze of one of the understandings of legal responsibility, imputation, proposed ...
  • Różnica a metafizyka Emmanuela Lévinasa 

   Kwietniewska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Cet article se propose d'expliciter synthétiquement la philosphie d'Emmanuel Lévinas afin de mettre en relief ce qui la distingue de la philosophie de la différence représentée par certains penseurs contemporains français, ...
  • Różnica i racjonalność. Dyskurs feministyczny Pameli Sue Anderson i Michèle Le Dœuff 

   Filipczak, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł jest pierwszym w Polsce omówieniem dyskursu feministycznego Pameli Sue Anderson, filozofki religii z Oxfordu, oraz Michèle Le Doeuff, filozofki z Sorbony. Wspólnym rysem obu badaczek jest zainteresowanie racjonalnością, ...
  • Różnica wieku nowożeńców w Polsce 

   Szukalski, Piotr (Główny Urząd Statystyczny, 2012-06)
   The existence of a preference as to the age of potential life partner is always known. The norm is a marriage where the man is older than his wife. The age difference is the value variable in time and space. The article ...
  • Różnice między kolejnymi wydaniami Nowego Testa­mentu w przekładzie Jakuba Wujka 

   Borysławska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
   The paper is a summary of the author's master thesis which reviews main linguistic differences in successive editions of the New Testament by J. Wu­jek. The author discusses not only the linguistic aspect which reflects ...
  • Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów – baby boomers versus pokolenie przedwojenne 

   Kowalczyk-Anioł, Joanna (Uniwersytet Jagielloński, 2013)
   Obserwowane w literaturze naukowej dotyczącej turystyki większe zainteresowanie kwestiami związanymi z osobami starszymi wynika z przemian demograficznych społeczeństw zachodnich, a konkretnie z procesu starzenia się ...