Now showing items 1-1 of 1

    • E-learning w kształceniu na kierunkach turystycznych 

      Napierała, Tomasz; Szkup, Roman (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2013)
      Celem artykułu jest próba określenia bieżących problemów związanych z wykorzystywaniem narzędzi e-learningu w edukacji na kierunkach, specjalizacjach i specjalnościach turystycznych, w państwowych uczelniach wyższych w ...