Now showing items 1-3 of 3

  • Metody pomiaru e-administracji w kontekście konkurencyjności międzynarodowej 

   Mańkowska, Natalia (Uniwersytet Łódzki, 2016-06)
   The subject under discussion is the problem of publications on the relationship between the e-government implementation process and the ability to compete. Today, it is estimated that the key objective of the informatisation ...
  • ''Wirtualizacja'' urzędów samorządowych w Polsce 

   Stachowiak, Zbigniew (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
   The purpose of this article is to find out if a local government in Poland can work virtually. The author of this article made a review of a local government structure and tasks and e-government projects in Poland. He also ...
  • Wpływ Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na rozwój innowacyjnej e-administracji w Polsce 

   Górczyńska, Anna (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2015)
   Program Polska Cyfrowa jest nie tylko nowym programem w perspektywie finansowej 2014- 2020 w skali Polski, ale całej Unii Europejskiej. W żadnym innym państwie nie utworzono do tej pory programu, który koncentruje się ...