Show simple item record

dc.contributor.authorStelmach, Jacek
dc.date.accessioned2015-06-22T09:49:58Z
dc.date.available2015-06-22T09:49:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10041
dc.description.abstractTesting differences between multivariate populations is one of a crucial problems in statistical investigations. The most known – MANOVA tests being parametric ones need to fulfill the assumptions about the conformity with multivariate normal distribution. Very often these assumptions are practically unrealistic or the verification, especially for small number of observations is hard. This paper presents an approach, based on permutation tests (no needs of verification mentioned assumptions), where proposed test statistics base on the properties of eigenvectors. The investigations were carried out for simulated and real multivariate datasets, where the permutation tests were compared with variable-based and MANOVA test statistics.pl_PL
dc.description.abstractTestowanie różnic pomiędzy populacjami wielowymiarowymi jest jednym z kluczowych problemów w badaniach statystycznych. Najbardziej znane – testy MANOVA, jako parametryczne wymagają spełnienia założenia o zgodności z rozkładem normalnym wielowymiarowym. Bardzo często założenia te są praktycznie nierealne lub ich weryfikacja, szczególnie dla małej ilości obserwacji jest trudna. Artykuł ten przedstawia podejście, oparte o testy permutacyjne (co zwalnia z weryfikacji powyższych założeń), gdzie proponowane statystyki testowe oparte są o własności wektorów własnych. Badania zostały przeprowadzone dla symulowanych i rzeczywistych zestawów danych, gdzie testy permutacyjne zostały porównane z testami opartymi na analizie zmiennych i statystykach testowych w MANOVA.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;285
dc.subjectpermutation testspl_PL
dc.subjectmultivariate analysispl_PL
dc.subjecteigenvectorspl_PL
dc.titleTesting Differences between Populations with Eigenvectorspl_PL
dc.title.alternativeO testowaniu różnic pomiędzy populacjami za pomocą wektorów własnychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[51]-59pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatowice, University of Economics, Department of Statisticspl_PL
dc.referencesDomański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesEfron B., Tibshirani R. (1993) An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall. New Yorkpl_PL
dc.referencesGood P. I. (1994) Permutation Tests: A practical guide for testing Hypotheses, Springer-Verlag, N. Yorkpl_PL
dc.referencesIto P. K. Robustness of ANOVA and MANOVA test procedures zamieszczony [w:] Krishnaiah P. R. (ed.) Handbook of statistics 1. Analysis of variance (p. 199–236). Amsterdam: North Holland, 1980pl_PL
dc.referencesThe practice of busines statistics, Companion chapter 18 0 Bootstrap methods and permutation tests, Hesterberg T., Monaghan S., Moore D. S., Clipson A., Epstein R., W. H. Freeman and Company, New York 2003pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record