Show simple item record

dc.contributor.authorRozmus, Dorota
dc.date.accessioned2015-06-22T09:55:45Z
dc.date.available2015-06-22T09:55:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10045
dc.description.abstractHigh accuracy of the results is very important task in any grouping problem (clustering). It determines effectiveness of the decisions based on them. Therefore in the literature there are proposed methods and solutions that main aim is to give more accurate results than traditional clustering algorithms (e.g. k-means or hierarchical methods). Examples of such solutions can be cluster ensembles or spectral clustering algorithms. Here, we carry out an experimental study to compare accuracy of spectral clustering and cluster ensembles.pl_PL
dc.description.abstractStosując metody taksonomiczne w jakimkolwiek zagadnieniu klasyfikacji ważną kwestią jest zapewnienie wysokiej poprawności wyników grupowania. Od niej bowiem zależeć będzie skuteczność wszelkich decyzji podjętych na tej podstawie. Stąd też w literaturze wciąż proponowane są nowe rozwiązania, które mają przynieść poprawę dokładności grupowania w stosunku do tradycyjnych metod. Przykładem mogą tu być metody polegające na zastosowaniu podejścia zagregowanego oraz algorytmy spektralne. Głównym celem tego artykułu jest porównanie dokładności zagregowanych i spektralnych algorytmów taksonomicznych. W badaniach pod uwagę wzięta zostanie tylko specyficzna klasa metod agregacji, która oparta jest na macierzy współwystąpień (Fred, Jain 2002). Natomiast jako algorytm spektralny zastosowana będzie metoda zaproponowana przez Ng i in. (2001).pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;285
dc.subjectspectral clusteringpl_PL
dc.subjectcluster ensemblespl_PL
dc.subjectclusteringpl_PL
dc.titleComparison of Accuracy of Spectral Clustering and Cluster Ensembles based on Co-Occurrence Matrixpl_PL
dc.title.alternativePorównanie dokładności taksonomii spektralnej oraz zagregowanych algorytmów taksonomicznych opartych na macierzy współwystąpieńpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[97]-103pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatowice, University of Economics, Department of Statisticspl_PL
dc.referencesFred A. (2002), Finding consistent clusters in data partitions, in Roli F., Kittler J., editors, Proceedings of the International Workshop on Multiple Classifier Systems, pages: 309 – 318pl_PL
dc.referencesFred A., Jain A. K. (2002), Data clustering using evidence accumulation, Proceedings of the Sixteenth International Conference on Pattern Recognition, pages 276–280pl_PL
dc.referencesKannan R., Vempala S., Vetta A. (2004), On clustering – good, bad and spectral, Journal of the ACM, Vol. 51, No.3, pages 497–515pl_PL
dc.referencesNg A. Y., Jordan M. I., Weiss Y. (2001), On spectral clustering: Analysis and an algorithm, Advances in Neural Information Processing Systems, pages 849–856pl_PL
dc.referencesPekalska E., Duin R. P. W. (2000), Classifiers for dissimilarity-based pattern recognition, in Sanfeliu A., Villanueva J. J, Vanrell M., Alquezar R., Jain A. K. and Kittler J., editors, Proceedings of the Fifteenth International Conference on Pattern Recognition, pages 12–16, IEEE Computer Society Press, Los Alamitospl_PL
dc.referencesShi J., Malik J. (2000), Normalized cuts and image segmentation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 22, No. 8, 888–905, (http://www-2.cs.cmu.edu/ »jshi/Grouping/.)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record