Show simple item record

dc.contributor.authorRaczkiewicz, Dorota
dc.date.accessioned2015-06-23T11:26:54Z
dc.date.available2015-06-23T11:26:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10071
dc.description.abstractEducational, professional and family careers can promote each other, but more often they compete with each other, especially in a case of women. These careers change over time. This article aims to analyze changes over time of selected macro indicators, describing the careers of women in Poland. Analyses of macro indicators’ trends and inequality between women and men were performed. Data came from the Polish Central Statistical Office‘s publications.pl_PL
dc.description.abstractCzłowiek w swoim życiu realizuje kariery: edukacyjną, zawodową i rodzinną, które. mogą sprzyjać sobie, ale częściej konkurują ze sobą, szczególnie w przypadku kobiet. Kariery te bardzo zmieniają się w czasie. Celem artykułu jest analiza zmian w czasie wybranych makro wskaźników, opisujących te kariery kobiet w Polsce. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce przeprowadzono analizę liniowych i nieliniowych trendów tych makro wskaźników oraz analizę rozbieżności w tych makro wskaźnikach między kobietami a mężczyznami.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;285
dc.subjecteducational careerpl_PL
dc.subjectprofessional careerpl_PL
dc.subjectfamily careerpl_PL
dc.titleStatistical Time Series Analysis of Macro Indicators of Educational, Professional and Family Careers of Women in Polandpl_PL
dc.title.alternativeStatystyczna analiza dynamiki makro-wskaźników karier: edukacyjnej, zawodowej i rodzinnej kobiet w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[229]-236pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw School of Economics, Institute of Statistics and Demographypl_PL
dc.referencesAktywność ekonomiczna ludności Polski (1992–2011), GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesGUS (2007), Kobiety w Polsce, Warszawapl_PL
dc.referencesKotowska I.E. (Ed.) (2009), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawapl_PL
dc.referencesKotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (Eds.) (2007), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawapl_PL
dc.referencesKukula K. (Ed.) (1999), Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesMały rocznik statystyczny Polski (2011 i wcześniejsze), GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesRocznik Demograficzny (2011 i wcześniejsze), GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2010 i wcześniejsze), GUS, Warszawapl_PL
dc.referencesWelfe A. (1998), Ekonometria, PWE, Warszawapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record