Show simple item record

dc.contributor.authorKawecka, Agata
dc.date.accessioned2015-06-23T11:43:55Z
dc.date.available2015-06-23T11:43:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-941350-2-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10076
dc.descriptionOpublikowano w: Retrospekcja i ochrona dziedzictwa kulturowego, red. S. Kowalska, D. Wańka, Poznań - Kalisz 2015.pl_PL
dc.descriptionPublikacja powstała w związku z realizacją projektu pt. Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczości przekładowej, realizowanego w Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. W. Cerana, Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/E/HS2/03827.
dc.description.abstractThe article is devoted to selected aspects of translation strategies used in the Polish translation of the Psalter by the Orthodox priest Henryk Paprocki. Particular attention is paid to the lexical layer (use of archaisms and loanwords from the (Old) Church Slavonic language) and some specific stylistic exponents. Examples illustrating the phenomena described are compared with selected Polish and Church Slavonic translations of relevant Bible verses.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja powstała w związku z realizacją projektu pt. Recepcja piśmiennictwa oraz literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce – historia i bibliografia twórczości przekładowej, realizowanego w Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. W. Cerana, Ceraneum Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/E/HS2/03827.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystycznypl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPsałterzpl_PL
dc.subjecttłumaczeniepl_PL
dc.subjectjęzyk (staro)cerkiewnosłowiańskipl_PL
dc.subjectSlavia Orthodoxapl_PL
dc.subjectPsalterpl_PL
dc.subjecttranslationpl_PL
dc.subject(Old) Church Slavonic languagepl_PL
dc.subjectSlavia Orthodoxapl_PL
dc.titleWybrane aspekty prawosławnego przekładu Psałterza na język polski w świetle innych źródełpl_PL
dc.title.alternativeChosen aspects of Orthodox translation of Psalter into Polish against the background of other resourcespl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number165-184pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki (University of Lodz)pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska