Show simple item record

dc.contributor.authorBrzezińska, Justyna
dc.date.accessioned2015-06-30T11:19:37Z
dc.date.available2015-06-30T11:19:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10300
dc.description.abstractAssociation and relationship is one of the most important tasks in statistical analysis. The main objective of the study is to examine odds ratios as a framework for understanding of contingency tables and log-linear models. Odds ratios are used to measure the association for contingency tables. They can be generalized to larger tables by local odds ratios or by the spanning cell approach. The properties of odds ratios and the relationship with log-linear analysis will be presented in the paper. An example is presented with the use of R.pl_PL
dc.description.abstractAnaliza zależności w statystyce stanowi jeden z podstawowych tematów badawczych. Celem artykułu jest zaprezentowanie ilorazu szans jako narzędzia opisu tablic kontyngencji, a także parametrów modelu logarytmiczno-liniowego. Iloraz szans jest miernikiem wykorzystywanym do badania związku w tablicach kontyngencji. Miernik ten można także uogólnić do tablic wielodzielczych poprzez użycie lokalnych ilorazów szans oraz podejścia opartego na krzyżowaniu komórek. Zaprezentowane zostaną własności ilorazu szans, a także ich związek z parametrami interakcji w analizie logarytmiczno-liniowej. Prezentacja ilorazu szans w części empirycznej zostanie zaprezentowana przy użyciu programu R.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;286
dc.subjectodds-ratiopl_PL
dc.subjectcontingency tablepl_PL
dc.subjectlog-linear analysispl_PL
dc.titleOdds Ratios in the Analysis of Contingency Tablepl_PL
dc.title.alternativeIloraz szans w analizie tablic kontyngencjipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[341]-349pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Economics in Katowicepl_PL
dc.referencesAkaike H. (1973), Information theory and an extension of the maximum likelihood principle, in: Proceedings of the 2nd International Symposium on Information, Petrow B. N., Czaki F., Budapest: Akademiai Kiadopl_PL
dc.referencesBishop Y. M. M., Fienberg E. F., Holland P. W. (1975), Discrete multivariate analysis, MIT Press, Cambridge, Massachusettspl_PL
dc.referencesCornfield J. (1956). A statistical problem arising from retrospective studies. in: Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. ed. Neyman J.. vol. 4. 135-148. Berkeley. University of Californiapl_PL
dc.referencesFienberg S. (1980). The Analysis of Cross-classified Categorical Data. 2nd Edition. M.I.T. Press. Cambridgepl_PL
dc.referencesKnoke D.. Burke P. J. (1980). Log–linear models. Quantitative Applications in the Social Science”. nr 20. Sage University Papers. Sage Publications. Newbury Park. London. New Delhipl_PL
dc.referencesLe C. T. (2010). Applied categorical data analysis and translational research. Wileypl_PL
dc.referencesMosteller F. (1968). Association and estimation in contingency tables. J. Amer. Assoc. 63. 1-28pl_PL
dc.referencesRudas T. (1998). Odds ratios in the analysis of contingency tables. Sage Publications. no. 119pl_PL
dc.referencesYule G. U. (1900). On the association of attributes in statistics. Phil. Trans. Ser. Q 194. 257-319pl_PL
dc.referencesYule G. U. (1912). On the methods of measuring association between two attributes. J. Roy. Statist. Soc. 75. 579-642pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record