Show simple item record

dc.contributor.authorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned2015-07-07T14:56:35Z
dc.date.available2015-07-07T14:56:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationK. Januszkiewicz, A career model under the conditions of change and economic crisis – a comparative study conducted in Poland and Russia, [w:] Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative Studies, ed. Mariusz E. Sokołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 173–187.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-491-4
dc.identifier.isbn978-83-7969-492-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10654
dc.descriptionRozdział z: Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia. Case Studies and Comparative Studies, ed. Mariusz E. Sokołowicz.pl_PL
dc.description.abstractCurrently, the entire space professional functioning of individuals undergoes significant changes. These changes on the one hand have a global character, but on the other hand are strongly determined by local factors. The theoretical aim of this paper is to describe a new career model and to indicate the factors determining its course. Whereas, its practical aim is to explain in what scope these changes have been incorporated in the perception of professional career representatives of generation Y from Poland and Russia.pl_PL
dc.description.sponsorshipMonograph financed under a contract of execution of the international scientific project within 7th Framework Programme of the European Union, co-financed by Polish Ministry of Science and Higher Education (title: “Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond”)). Monografia sfinansowana w oparciu o umowę o wykonanie projektu między narodowego w ramach 7. Programu Ramowego UE, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tytuł projektu: „Funkcjonowanie lokalnych systemów produkcyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego (analiza porównawcza i benchmarking w wybranych krajach UE oraz krajach trzecich”)).pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectprofessional successpl_PL
dc.subjectprofessional careerpl_PL
dc.subjectgeneration Ypl_PL
dc.titleA career model under the conditions of change and economic crisis – a comparative study conducted in Poland and Russiapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number[173]-187pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Management, Faculty of Management of the University of Łódź.pl_PL
dc.referencesAppelt K. (2005), Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać, [in:] A. I. Brzezińska (ed.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, p. 430–453.pl_PL
dc.referencesBańka A. (2006), Kapitał kariery – uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy, [in:] Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (eds.), Współczesna psychologia pracy i organizacji – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, p. 59–118.pl_PL
dc.referencesBohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBohdziewicz P., Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2013/02/p_bohdziewicz_zzl_3-4_2010.pdf (accessed 20.02.1014).pl_PL
dc.referencesChmiel N. (2002), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCzarnecki K., Karaś S., (1996), Profesjologia w zarysie: (rozwój zawodowy człowieka), Wydawnictwo ITeE, Radom.pl_PL
dc.referencesHornowska E., Paluchowski W. J. (2002), Technika badania ważności pracy D. E. Supera, [in:] M. Strykowska (ed.), Współczesne organizacje. Wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, p. 267–292.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz K. (2012), Sukces zawodowy w perspektywie jutra, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (249), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 273–280.pl_PL
dc.referencesTurska E. (2005), Globalizacja a restrukturyzacja a nowy model kariery i sukcesu, [in:] B. Kożusznik (ed.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, p. 240–265.pl_PL
dc.referencesMonster.com, fc: http://pracaikariera.pl/s/2574/64840-Newsy-kariera/4022727-Poszukiwa-nie-nowych-sciezek-kariery-przez-kryzys-ekonomiczny.htm (accessed 15.02.2014).pl_PL
dc.referencesSuperʼs theory, http://www.careers.govt.nz/educators-practitioners/career-practice/career-theory-models/supers-theory/ (accessed 17.02.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.careers.govt.nz/educators-practitioners/career-practice/career-theory-models/supers-theory/ (accessed 21.02.2014).pl_PL
dc.referenceshttp://www.bankier.pl/wiadomosc/5-argumentow-za-koncem-kryzysu-2904182.html (accessed 25.02.2014).pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record