Show simple item record

dc.contributor.authorPajor, Jan
dc.date.accessioned2015-07-08T06:17:10Z
dc.date.available2015-07-08T06:17:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10658
dc.description.abstractW niniejszej rozprawie starałem się przedstawić stanowisko USA wobec Chin w latach 1911-1918 oraz miejsce Pekinu w amerykańskiej polityce zagranicznej. Dążyłem do naświetlenia założeń chińskiej polityki Waszyngtonu, sposobów jej realizacji, rezultatów i przemian, jakim podlegała w okresie wyznaczonym przez ramy czasowe. Zakres chronologiczny pracy obejmuje lata 1911-1918, aczkolwiek w rozdziale wprowadzającym uznałem za zasadne cofnąć się do przełomu XIX i XX wieku, aby przedstawić źródła późniejszych działań Stanów Zjednoczonych. Cezurę początkową właściwych rozważań wyznacza Rewolucja Xinhai, która w znaczący sposób zmieniła sytuację w Chinach i rzutowała na politykę mocarstw mających swoje interesy w tym państwie. Wydarzeniem zamykającym pracę jest podpisanie rozejmu w Compiègne, który zakończył Wielką Wojnę, co również miało wpływ na międzynarodowy układ sił w Chinach i amerykańską politykę tamże. Praca podzielona jest na pięć rozdziałów, które ujmują zagadnienia chronologicznie. W poszczególnych rozdziałach układ bywa różny – chronologiczny lub chronologiczno-problemowy. Rozdział I stanowi wprowadzenie do właściwych rozważań i kreśli obraz amerykańskiej polityki wobec Chin na przełomie XIX i XX wieku. Znaczną jego część poświęciłem doktrynie „otwartych drzwi” – jej genezie, celom i przemianom, jakie przechodziła od momentu inauguracji w 1899 roku. Zaprezentowałem ponadto reakcję Waszyngtonu na wydarzenia rozgrywające się w Chinach i poza nimi, a wpływające na międzynarodową sytuację imperium Qingów. Scharakteryzowałem również podejście wobec Chin administracji Theodore’a Roosevelta i Williama Tafta, jak i wskazałem na ograniczenia i atuty chińskiej polityki Stanów Zjednoczonych. Rozdział II dotyczy okresu od października 1911 roku do marca roku 1913. Opisałem w nim stanowisko i działania USA podczas Rewolucji Xinhai oraz w pierwszym roku funkcjonowania Republiki Chińskiej, kiedy to rozważano przede wszystkim kwestie związane z uznaniem jej nowych władz i pożyczką reorganizacyjną. Początek rozdziału III traktuje o reorientacji amerykańskiej polityki wobec Chin, jaka nastąpiła, gdy prezydentem został Woodrow Wilson. Jego administracja, hołdująca innym zasadom niż poprzednicy i mająca odmienną wizję polityki zagranicznej, zerwała z dotychczasowym kursem. Scharakteryzowałem następnie, jak ustosunkowała się ona do „Drugiej Rewolucji” w Chinach i zaprowadzenia autorytarnych rządów przez Yuan Shikaia. Opisałem ponadto jej działania na rzecz zwiększenia amerykańskiej aktywności w Państwie Środka. Dwa ostatnie rozdziały ukazują miejsce Chin w polityce zagranicznej Waszyngtonu podczas I wojny światowej. Rozdział IV obejmuje początkowe lata zmagań, do śmierci Yuana w czerwcu 1916 roku. W pierwszej części rozdziału skupiłem się na stosunku USA do wybuchu wojny na Dalekim Wschodzie i próby podporządkowania Chin przez Japonię w 1915 roku. W dalszej kolejności zaprezentowałem podejście Waszyngtonu wobec kampanii na rzecz restauracji cesarstwa w Chinach oraz „Trzeciej Rewolucji”, podczas której zmarł Yuan. Rozdział V podejmuje narrację w połowie 1916 roku i doprowadza ją do zakończenia Wielkiej Wojny. Amerykańska dyplomacja musiała się wówczas zmierzyć z coraz mocniej zazębiającymi się problemami: zmieniającą się wręcz kalejdoskopowo sytuacją polityczną w Państwie Środka, wzrastającymi tam wpływami Japonii i sprawą przystąpienia Chin do wojny. Opisałem reakcje i działania Stanów Zjednoczonych wobec wspomnianych zagadnień obejmujące m.in. takie inicjatywy, jak program inwestycyjny czy porozumienie Lansing-Ishii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectdyplomacja amerykańskapl_PL
dc.subjectamerykańska polityka wobec Chinpl_PL
dc.subjectChiny podczas I wojny światowejpl_PL
dc.subjectUSA podczas I wojny światowejpl_PL
dc.subjectUSA a Yuan Shikaipl_PL
dc.titleChiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number306pl_PL
dc.contributor.authorEmailmagon2@gazeta.plpl_PL
dc.dissertation.directorBrzeziński, Andrzej
dc.dissertation.reviewerKiwerska, Jadwiga
dc.dissertation.reviewerŻurawski vel Grajewski, Radosław


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record