Show simple item record

dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2015-07-13T07:53:15Z
dc.date.available2015-07-13T07:53:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTobiasz-Lis P., Wójcik M., 2012, Lodziensia contemplativa czyli refleksja geografów nad przestrzenią miasta. Przykład Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12/2012, Łódź, s. 189-202pl_PL
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10935
dc.description.abstractCelem artykułu jest interpretacja przestrzeni miasta Łodzi na podstawie esejów fotograficznych przygotowywanych przez studentów geografii w ramach projektu "Mój obraz Łodzi". Wykorzystane tutaj prace prezentują szereg miejsc o różnych właściwościach i znaczeniu dla poszczególnych osób doświadczających przestrzeń miasta. W niniejszym artykule przedstawiono miejsca, które określano jako: „miejsce – symbol Łodzi”, „miejsce piękne”, „miejsce brzydkie”, „miejsce, w którym widać rozwój”, „miejsce, w którym widać kryzys”, „miejsce, w którym czas się zatrzymał”.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to interpret the city of Lodz through individual experience, using photography as a research method. In the course of social research conducted in the spring of 2011 and 2012, 44 photographic essays were gathered. Each essay was an example of self-identification of “my places” in the city of Lodz, with different characteristics and the reasons for their choice. In this article we will present places, which were defined as: " the symbol of Lodz", "the beautiful place", "the ugly place", "the place where you can see the development", "the place where you can see the crisis", "the place where the time has stopped”. Photographic essays present a subjective image of Lodz, on the basis of which one can draw conclusions about the social interpretation and evaluation of both the city and its parts. It seems that this type of studies showing an emotional relationship to the urban space may be important for the strategy and planning of local development, pointing out problem areas that require conservation, restoration, or deeper functional and spatial transformations.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica;12
dc.subjectzwrot kulturowypl_PL
dc.subjectmiejscepl_PL
dc.subjectwartościowaniepl_PL
dc.subjectesej fotograficznypl_PL
dc.subjectmetoda wizualnapl_PL
dc.subjectcultural turnpl_PL
dc.subjectspacepl_PL
dc.subjectvaluationpl_PL
dc.subjectphotographic essaypl_PL
dc.subjectvisual essaypl_PL
dc.titleLodziensia contemplativa czyli refleksja geografów nad przestrzenią miasta. Przykład Łodzipl_PL
dc.title.alternativeLodziensia contemplativa - geographers' reflection on urban space. The example of Łódźpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number189-202pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBonenberg W., 2012, Przestrzeń emocjonalna [w:] Kaczmarek T. (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań.pl_PL
dc.referencesBoryczka E.M., Sokołowicz M.E., 2010, Marka Łodzi jako czynnik budujący tożsamość Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Suliborski A., Przygodzki Z. (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007, Łódź w opinii studentów geografii [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKawecki W., 2010, Od kultury wizualnej do teologii wizualnej, „Kultura–Media– Teologia”, nr 1, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 1993, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi”, nr 2, Łódź.pl_PL
dc.referencesMordwa S., 2003, Wyobrażenia miast Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesNowakowski Z., 1931, Geografja serdeczna, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPanofsky E., 2008, Perspektywa jako "forma symboliczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2004, Miasto jako przestrzeń znacząca [w:] Orłowska E. (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych, „Studia teoretyczne i regionalne”, t. IV, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRose G., 2010, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 2004, Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSztompka P., 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2010, Przemiany społeczno-ekonomiczne w Łodzi w świetle badań nad wyobrażeniami miasta [w:] Wójcik M. (red.), Studia nad bazą ekonomiczną i rynkiem pracy w województwie łódzkim, Nowy Sącz–Łódź.pl_PL
dc.referencesZaidler-Janiszewska A., 2006, Obrazy w naszym życiu, „Kultura współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka”, nr 4, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record