Show simple item record

dc.contributor.authorRykała, Andrzej
dc.date.accessioned2015-07-13T09:12:29Z
dc.date.available2015-07-13T09:12:29Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationRykała A., 2012, Żydowskie domy modlitwy w Łodzi - uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystanie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12/2012, Łódź, s. 221-244pl_PL
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10945
dc.description.abstractW artykule dokonano analizy organizowania w przestrzeni Łodzi żydowskich modlitewni. Próbę tę podjęto w kontekście rozmieszczenia przestrzennego ludności żydowskiej, warunkowanego istnieniem specjalnego rewiru (1827–1862), poza którego granicami ludność ta nie miała na ogół prawa się osiedlać. W odniesieniu do współ- czesności określono również funkcje obiektów będących dawnymi domami modlitwy lub miejsc po nich, w przypadku gdy obiekty te nie zachowały się w krajobrazie kulturowym miasta.pl_PL
dc.description.abstractJews for the purpose of prayer and religious congregations not only erected a synagogue, but also "private" prayer houses. They weren’t, comparing to the previous one, as impressive in architectonic shape. They were smaller in size, had poorer interior and were usually arranged in private houses and tenement houses, occasionally in factorial buildings (e.g. in Łódź). In Łódź over 250 small Jewish prayer houses were erected. Directed by first of all religious nature motivations, Jewish people erected these buildings also for certain social purposes. They were supposed to be the place of integration of different environments: neighbourhood, professional. The prayer houses played a big role especially in the religious life of the Hasidim, the followers of specific Zadiks. The continuous increase of the number of cult buildings was also the result of enormous inner differentiation of local Jewish community, among the others the marking disproportions in material status of their representatives, political differences (increasing influence of Zionism) and most of all the increasing differences, or even religious conflicts (first between Hasidism and traditional rabbinic trend, and latter of both mentioned before with reformed Judaism).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica;12
dc.subjectŻydzipl_PL
dc.subjectdomy modlitwypl_PL
dc.subjectjudaizmpl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectJewspl_PL
dc.subjecthouses of prayerpl_PL
dc.subjectJudaismpl_PL
dc.titleŻydowskie domy modlitwy w Łodzi - uwarunkowania rozwoju przestrzennego, rozmieszczenie, współczesne relikty i ich wykorzystaniepl_PL
dc.title.alternativeJewish prayer house in Łódź - conditions of spatial development, deployment, contemporary relics and their usepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number221-244pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAlperin A., 1928, Żydzi w Łodzi. Początki gminy żydowskiej 1780–1822, Łódź.pl_PL
dc.referencesBandurka M., 1976, Zgierz. Źródła do dziejów miasta w XIX i XX w., Łódź.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., 1973, Łódź rolnicza (od połowy XVI do początku XIX w.), Łódź.pl_PL
dc.referencesFlatt O., 1853, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFriedman F., 1935, Dzieje Żydów w Łodzi od początków osadnictwa do roku 1863, Łódź.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1991, Znaczenie przestrzeni, „Studia socjologiczne”, nr 1–2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanczak J., 1982, Ludność żydowska Łodzi przemysłowej 1820–1914, Łódź.pl_PL
dc.referencesMuznerowski S., 1922, Przyczynki do monografii Łodzi, Włocławek–Łódź.pl_PL
dc.referencesPuś W., 1998, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Łódź.pl_PL
dc.referencesPytlas S., 1991, Skład narodowościowy przemysłowców łódzkich do 1914 roku [w:] Puś W., Liszewski S. (red.), Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944, Łódź.pl_PL
dc.referencesRosin R., 1980, Łódź – dzieje miasta, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2001, Rozmieszczenie Żydów w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945– 1950), "Rocznik Łódzki", T. 48, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2007, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2008, Żydowska przestrzeń sakralna dawnej i współczesnej Łodzi na przykładzie synagog i domów modlitwy [w:] Kulesza M. (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2010, Łódź na mapie skupisk żydowskich Polski (po 1945 r.) [w:] Lech A., Radziszewska K., Rykała A. (red.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Łódź.pl_PL
dc.referencesRykała A., 2011, Mniejszości religijne w Polsce – geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne, Łódź.pl_PL
dc.referencesSamuś P., 1997, Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. – sąsiedzi dalecy i bliscy, Łódź.pl_PL
dc.referencesSpodenkiewicz P., 1998, Zaginiona dzielnica, Łódź żydowska – ludzie i miejsca, Łódź.pl_PL
dc.referencesUrban K., 1994, Mniejszości religijne w Polsce 1945–1991, Kraków.pl_PL
dc.referencesWalicki J., 2000, Synagogi i domy modlitwy w Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesZand A., 1931, Łódź rolnicza 1332–1793. Studium historyczne o topografii, stanie gospodarczym, organizacji prawnej i kulturze Łodzi, „Rocznik Łódzki”, t. II, Łódź.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record