Przeglądaj według

 

Seria Collectanea Philologica ukazała się po raz pierwszy w roku 1995 staraniem prof. Ignacego R. Danki. Status periodyku naukowego otrzymała wraz z powołaniem na redaktora naukowego Collectanea prof. Jadwigi Czerwińskiej decyzją Rady Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 26 kwietnia 2002 r. Od tego momentu pismo zaczęło się ukazywać regularnie jako rocznik naukowy. Posiada ono międzynarodowy skład Rady Redakcyjnej, do którego wchodzą, obok redaktor naczelnej, prof. dr hab. Jadwigi Czerwińskiej, reprezentującej Uniwersytet Łódzki, uczeni będący przedstawicielami uczelni polskich i europejskich.

W Collectanea Philologica publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom. Przedstawiane w Collectanea Philologica prace są autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, w tym także doktorantów. Z uwagi na to, że wiele spośród zamieszczanych artykułów napisana jest w językach kongresowych, pozostałe zaś zawsze posiadają obcojęzyczne streszczenia.

Collectanea Philologica
dostępna jest również dla uczonych i szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Czasopismo skierowane jest zarówno do osób zajmujących się antykiem z racji prowadzonych przez siebie badań naukowych, jak i do szerokiego kręgu zainteresowanych literaturą i kulturą antyczną.

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW z 2015 r. artykuły publikowane w czasopiśmie "Collectanea Philologica" są oceniane na 8 punktów.

REDAKCJA COLLECTANEA PHILOLOGICA
Kolegium Redakcyjne (Editorial Board)
Redaktor naczelna Prof. Jadwiga Czerwińska
Zastępca Redaktora Naczelnego Prof. Joanna Sowa
Zastępca Redaktora Naczelnego Prof. Richard Buxton
Redaktor tematyczny Prof. Joanna Sowa
Redaktor tematyczny dr Katarzyna Chiżyńska
Redaktor językowy dr Małgorzata Budzowska
Sekretarz redakcji dr Małgorzata Budzowska

Kontakt:
Katedra Filologii Klasycznej UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.(48) 42 66 55 374
collectanea@op.pl
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/collectanea-philologica/

Rada Redakcyjna (International Advisory Board)

Przewodniczący:
Prof. Orazio Antonio Bologna, Universita Ponitificia Salesiana di Roma
Członkowie:
Prof. Vittorio Ferraro, Università Roma Tre
Prof. Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
Prof. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki
Prof. Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. András Kárpáti, University of Pécs, Budapest
Prof. Fiona Macintosh, University of Oxford
Prof. Michał Masłowski, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Prof. Krzysztof Narecki, Katolicki Uniwersyt Lubelski
Prof. Jean-Paul Pittion, Université Fr. Rabelais, Tours
Prof. Paolo Poccetti, Università Tor Vergata di Roma
Prof. Mauro Pisini, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Roberto Spataro, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 1733-0319
e-ISSN: 2353-0901

Nowości

Numer specjalny - Collectanea Philologica - 2016

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Sermo in adventu Domini : qui comprend le latin au IXe siècle en Italie du nord ? 

  Płocharz, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The purpose of this article is to analyse an anonymous homily written in ninth century northern Italy. Linguistic analysis of the text strongly supports the hypothesis that this example and similar texts would have been ...
 • The Orphic Theogonic Poems Attributed to Linos. Notes on the Testimony of Pausanias 

  Sobolewska, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  I will discuss the connection between Linos and Orphics as it is outlined in the Description of Greece. Pausanias writes that Linos propagated in his songs the genealogy of the first deities of the Greek pantheon. According ...
 • Geoffreya z Monmouth Vita Merlini – brakujące ogniwo czy ślepy zaułek w rozwoju postaci Merlina? 

  Siech, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  This article discusses briefly the character of Merlin created by Geoffrey of Monmouth in his early twelfth-century poem Vita Merlini and draws analogies between Merlin’s figure in the poem and earlier, mainly Welsh, ...
 • Wyraz ἔκχυτον w epigramie IX 395 Antologii Palatyńskiej 

  Zalewska-Jura, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The article aims to present one of the possible interpretations of a unique noun ekchyton found in the epigram of Palladas of Alexandria AP IX 395. As its meaning seems at least doubtful, it makes the satisfactory translation ...
 • Obraz Achillesa i Hektora w poezji rzymskiej. Prolego­mena 

  Hendzel, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  In this article the author tries to present the images of two great heroes of The Iliad, Achilles and Hector, that emerges from the Roman poetry and compare them with those present in the Greek tradition. In this analysis, ...
 • Ἑρμῆς Κυλλήνιος w źródłach literackich i ikonograficznych 

  Rybowska, Joanna; Jakubczyk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The paper presents literary and iconographic sources referring to the stories about the god Hermes,the divine son of Zeus and Maia, born on Mount Cyllene. In this study, we discuss two mainproblems. Firstly, we consider ...
 • Rozumne zachowania zwierząt w relacji Marka Tulliusza Cycerona 

  Danek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Having analysed Cicero’s opinions about wild animals demonstrated in some of his works (De finibus bonorum et malorum; De natura deorum; Tusculanae disputationes), we may conclude that on the one hand a human as a rational ...
 • Intersemiotyczny przekład mitu antycznego w spektaklu „Fedra” Mai Kleczewskiej 

  Budzowska, Małgorzata; Czerwińska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The present paper tends to analyze the procedure of intersemiotic translation of ancient myth of Phaedra, in its written version by Euripides (Hippolytus), into the contemporary stage production of Phaedra by Maja Kleczewska. ...
 • Grecki bóg Hermes i bogini wedyjska Saramā w aspekcie porównawczym 

  Skarbek-Kazanecki, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Following the suggestions of nineteenth-century linguists (Max Müller, 1838, Monier-Williams, 1898) the author, basing on the linguistic and mythological comparative analysis, shows that the Greek good Hermes can be related ...
 • Agnieszka Dziuba, Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 320 [recenzja] 

  Pierzak, Damian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The recent book by Agnieszka Dziuba will be appreciated by both the ancient historians and the classical scholars in Poland for, as a monograph of a Roman woman, it has no antecedent. The study concerns Clodia’s background ...
 • Ironia: un fenomeno retorico nel contesto didattico 

  Cavallo, Stefano (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Since antiquity man has been studying irony, it has always been in the center of a continuous debate of scholars of many different scientific disciplines: from Socrates to Aristophanes, from Plato and Aristotle to Cicero ...
 • Wątki religijne i postaci biblijne w astronomicznym traktacie Jana z Głogowa (1445 – 1507) 

  Zawadzki, Robert K. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The article offers insights on the reception and literary transmission of the religious and biblical threads running through the astronomical treatise Introductorium compendiosum in Tractatum sphaerae materialis Ioannis ...
 • Bóstwa i demony kobiece w tragedii greckiej 

  Czerwińska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The article focuses on female deities and demons appearing in ancient Greek tragedy. At the beginning the classification of female deities and demons is made followed by description of its two categories. The first category ...
 • Podsłuchać tajemnicę poety… Ajschylos i reminiscencje ajschylejskie w twórczości Jana Kasprowicza 

  Bibik, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Jan Kasprowicz, lived in 1860–1926, whose fame and glory is nowadays in the shadow, in his time was considered one of the greatest and most important Polish poets and authors. He was a diligent translator, who made Polish ...
 • Classical Myths and American Abstract Expressionism: The Case of William Baziotes 

  Aguirre, Mercedes (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Abstract Expressionism can be seen as a valid expression of the crisis of ‘Modern Man’ and, as a result, it assumed a central role in the cultural debate of its time. Within this crisis can be situated a new form of ...
 • Za głosem Penelopy 

  Bibik, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Following the voice of Penelope is the review of a play based on one of the Homer’s greatest epic poem – Odyssey, staged by Ondrej Spišák in the Warsaw puppet theatre „Teatr Lalka”. This artistically beautiful, full of ...
 • L’Inde dans la mise en scène des chefs-d’oeuvre européens d’Ariane Mnouchkine 

  Hasiuk, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The text discusses influences and oriental inspirations, mainly Indian and Japanese, present in the staging of Shakespeare’s plays (Richard II, Henry IV, Part I and Twelfth Night), Euripides (Iphigenia at Aulis) i Aeschylus ...
 • The Political Involvement of Myth in Its Stage Adaptations 

  Budzowska, Małgorzata; Czerwińska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Ancient myths from the Mediterranean Culture often become a language used to express current social and political anxieties. In the contemporary theatre ancient myths are deconstructed and subverted according to the ...
 • La poesia di Giovanni Pietro Arrivabene 

  Bologna, Orazio Antonio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  With this brief study, first the author deals with the poetry by Giovanni Pietro Arrivabene. In fact, for the first time he has published a long Latin poem of the poet preserved in a single manuscript in Pienza, in the ...
 • La consolazione di Dio nelle prove del ministero exempla in 2 Cor. 1, 3–11 

  Iacoviello, Gildo (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  In the following article we have tried to analyze the consolation of God in the Pauline ministry tests. The reason that prompted me to address the topic of consolation of God, finds its explanation in the fact that too ...

Pokaż więcej...