Now showing items 1-20 of 144

  • Stanowisko Tertuliana wobec filozofii i filozofów 

   Stawinoga, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Tertullianus, omni genere litterarum eruditissimus atque iuris prudentiae peritus, quamquam - ad philosophiam colendam quod attinet - hoc sapientiae studium "ex professo" non exercuit, verumtamen philosophorum disciplinae ...
  • De schola Philologiae Classicae Lodziensis 

   Danka, Ignacy; Witczak, Krzysztof; Zawadzki, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Autorzy dają krótki zarys historii fIlologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim od roku 1945· aż do odejścia na emeryturę profesora Stefana Oświecimskiego (1976), skupiając uwagę przede wszystkim na działalności ...
  • Platońska filozofia mowy 

   Danek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   In Platonicis scriptis expressae ad vocabuli dicendique rectitudinem pertinentes animadversiones hac in commentatiuncula tractantur. Quae pars philosophiae Platonis in principiis congruentem se praebet cum placitis nostrae ...
  • Profesor Stefan Oświecimski jako nauczyciel i opiekun studenckich obozów naukowych 

   Gawłowska, Wanda; Witczak, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Professor Stephanus Oświecimski Cathedrae Philologiae Classicae Universitatis Lodziensis moderator, iuventutis philologicae tutor studia humana late promovebat, linguam Latinam redivivam sermoni zamenhofianae praeponebat, ...
  • Sur la signification du fragment B 118 d'Heraclite 

   Wiśniewski, Bohdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Jeśli ogień jest zasadą abstrakcyjną, pozbawioną natury materialnej, cielesnej, to stąd wynika, że droga do góry oznacza wznoszenie się do świata abstrakcyjnego, do świata myśli, podczas gdy droga na dół oznacza drogę ...
  • Bibliografia prac prof. Stefana Oświecimskiego 

   Witczak, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  • De rebus lexicis et etymologicis balticis similia baltico-graeca 

   Danka, Ignacy; Witczak, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Autorzy przychylają się do tezy o istnieniu pierwotnego rozwarstwienia dialektalnego między ludnością prabaltycką i prasłowiańską. Innymi słowy, zakładają, że nie było nigdy jednolitego języka bałto-słowiańskiego. Tezę ...
  • Profesor Stefan Oświecimski i jego studia nad pismem kreteńskim 

   Witczak, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Breviter traetatur de professoris Stephani Oświecimski stud.iis, quae Cretenses litteras, explanandas spectant. In aliquot opusculis professoris Bohemi Frederici Hrozny litterarum Cretensium mendosas explanationes ...
  • Słowo do Profesora 

   Macjon, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  • Rzymski elegik Serwiusz Sulpicjusz - znany czy nieznany? 

   Witczak, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Libro quarto Corporis Tibulliani continentur ignoti poetae longa elegia, quae Panegyricus Messallae vulgo appeIlatur (IV, I), quinque elegiae auctoris, quem "Sulpiciae laudatorem" voco (IV, 2--6), sex brevia elegidia sub ...
  • Z badań nad homeryzmami "Potopu" Henryka Sienkiewicza 

   Macjon, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   In reference to a comparative study of Sienkiewicz' s historical trilogy three episodes in The Deluge bear striking resemblance to those in Odyssey (translated by Lucjan Siemieński) - the fact that seems to have escaped ...
  • Agony racji w "Alkestis" Eurypidesa 

   Czerwińska, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Sophistarum doctrinae, quae ad ingenia civium conformanda multum valuit, magna etiam in Euripidis tragoediis vis fuit. In hac dissertatione praecipue ea tractantur, quae in fabula Alcestidi dicata insunt et cum Protagorae ...
  • Two Macedonian glosses in Hesychius' Lexicon 

   Witczak, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Chociaż Leksykon Hesychiosa stanowi wartościowe i wciąż nie w pełni wykorzystane żródło do badań nad wymarłymi językami antycznych Bałkanów, to jednak zachowane glosy paleobałkańskie wymagają właściwej analizy filologicznej ...
  • „Gleichgültig, wer der erzähler ist?” – zu “Phaidros”, 275B5-C2 

   Danek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   W odcinku platońskiego dialogu "Fajdros" poświęconym krytyce pisma wypowiadana jest myśl przeciwstatwiająca prostoduszność słuchaczy dawnej wyroczni wybrednym upodobaniom młodych: Młodym nie wystarcza wysłuchać prawdy, ...
  • O najstarszej konstrukcji trzech poetów 

   Starnawski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Triades poetarum eminentium, quorum nomina laudibus elata sint apud antiquos Graecos et Romanos nec non apud posteriores usque ad nostra tempora, enarrantur aestimanturque.
  • Inspiracje antyczne w "Odprawie posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Rekonesans badawczy 

   Wichowa, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Paper presents research on the first Polish Renaissance tragedy by Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich".
  • Czy komedie Arystofanesa nadal wzbudzają śmiech? 

   Komornicka, Anna Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Pour tenter de deceler la source intarissable de la vitalite comique d'Aristophane, il a fallu prendre en consideration une multiplicite aspects.
  • Dziecko jako ofiara wojny w tragediach Eurypidesa i Seneki w świetle sceny z Astyanaksem 

   Budzowska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Dissertatur de aspectu infantis, qui belli victima est, apud Euripidem et Senecam.
  • Wątki tragedii Eurypidesa w twórczości Achilleusa Tatiosa 

   Zawadzki, Robert K. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Ein interessantes Problem, das mit der Genese des antiken Romans verbunden wird, ist der Stoff, das Material, das die Inspiration der Schriftsteller bildete.
  • Sofoklesowa wersja mitu o Hermesie w świetle innych źródeł literackich 

   Zalewska-Jura, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
   Non est dubium,quin IV hymnum Homericus in Mercurium atque Indagatores Sophoclis veterrima servata exemplaria fabularum de pueritia Mercurii sint.In disputatione igitur de similitudinibus et diferentiis inter utrumque opus ...