Wyświetlanie pozycji 21-40 z 43

  • Margins and marginalizations in a postsocialist urban area. The case of Łódź 

   Sowińska-Heim, Julia (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2014)
   As a result of post-socialist political transformations and globalization-related pro-cesses, the architectural landscape of Central and Eastern European cities is undergoing signi-ficant metamorphosis. Their architecture ...
  • Barocke Jagdschlösser und Tiergärten in Polen zur Zeit August III 

   Bernatowicz, Tadeusz (Wydawnictwo Neriton, 2014)
  • Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu? 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
   Tekst jest próbą eksplikacji sensu „Ja” i „Ty”, jako kategorii kluczowych dla dialogiki Martina Bubera. Kategorie te rozważam w perspektywie genezy człowieka oraz w kontekście ludzkiego interpersonalnego istnienia, przy ...
  • A Proof of Tarski’s Fixed Point Theorem by Application of Galois Connections 

   Nowak, Marek (Springer Netherlands, 2014-07-11)
   Two examples of Galois connections and their dual forms are considered. One of them is applied to formulate a criterion when a given subset of a complete lattice forms a complete lattice. The second, closely related to ...
  • "Nowa metafizyka" francuska 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii, 2015)
   Artykuł jest krytycznym omówieniem znakomitej książki Jacka Migasińskiego "W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku (wyd. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja ...
  • In the Streets. The (Non-)Everyday Life in the City of Łódź during the Great War 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2015)
   In this essay, I demonstrate how extraordinary was, in fact, the ordinary life in Łódź from the autumn of 1914 to the autumn of 1918, as illustrated by the texts in Nowy Kurjer Łódzki and Nowa Gazeta Łódzka, the two ...
  • Food Expenses in the Rhythm of Daily Life. An Analysis of Household Accounts 

   Orszulak-Dudkowska, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The subject of detailed analysis presented in the article is the daily shopping and food expenses incurred by a single family resident in a large Polish city in the period of the People’s Republic of Poland. The source ...
  • The Taste Remembered. On the Extraordinary Testimony of the Women from Terezín 

   Krupa-Ławrynowicz, Aleksandra (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The article presents an attempt to combine food studies (also termed the anthropology of food) with scholarly reflection regarding memory. The analysis focuses on the book entitled In Memory’s Kitchen. A Legacy from the ...
  • On the Appetite Trail 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The article recounts actions oriented at experiencing and reliving culinary traditions, undertaken by the Local Action Group of the “Mroga” Society for the Local Community Development. The Society operates in five ...
  • The urban space in Łódź as an archive. Material traces of Construction in Process 

   Sowińska-Heim, Julia (Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja, 2015)
   At the end of October and at the beginning of November 1981 (26.10 – 15.11.1981) Łódź hosted the first Construction in Process. Although it was held outside the official structures and institutional art circulation, it ...
  • A post-socialist city: a “turn” in shaping the architectural image of a city at the turn of the 19th and 20th centuries. The case of Łódź 

   Sowińska-Heim, Julia (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2015)
   Following the political breakthrough of 1989 architects were faced with completely new challenges. After the lethargy of the 1980s Polish architecture experienced a real turn. A remarkable transformation was taking place ...
  • Zdobne fasady, smętne palimpsesty. Nie tylko o wyglądzie łódzkich osiedli robotniczych 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2015)
   Fasada i palimpsest to metafory, za pomocą których można opisać każde miasto, jego użytkowników, funkcje, wydarzenia. Posługuję się nimi, by zaprezentować osiedla robotnicze, czyli konkretne twory architektoniczne w ...
  • The Realm of Things Culinary. Anthropological Recipes 

   Nowina-Sroczyńska, Ewa (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The text is a presentation of an anthropological project of research on culinaries constructed in such a way to be accessible also to practitioners of other disciplines of the humanities. The proposed range of topics was ...
  • Niemożliwe napięcie: wolność u Schellinga (Pismo o wolności) a myśl Kierkegaarda (Pojęcie lęku) 

   Pieniążek, Paweł (Wydawnictwo IFiS PAN, 2015)
   W artykule omówione zostają koncepcje wolności egzystencjalnej u Schellinga i Kierkegaarda oraz wpływ, jaki Schelling z tzw. Pisma o wolności wywarł na kształtowanie się koncepcji jaźni i wolności w myśli Kierkegaarda.
  • Kaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystroju 

   Barczyk, Alina (Wydawnictwo Neriton, 2015)
   CHAPEL OF ST. ANNE IN THE POST-BERNARDINE CHURCH NEAR PRZYRÓW. CONCEPTUAL PROGRAMME OF THE INTERIOR DESIGN. The architecture, artistic and conceptual program of the sanctuary near Przyrów were determined by the cult of St. ...
  • Współczesne zapytywanie o dobro jako pytanie o człowieka 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2015)
   Problematyka aksjologiczna, a zwłaszcza pytanie o dobro, to nierozłączna część filozofii człowieka. Uwidoczniają to współczesne nurty filozofii człowieka, a szczególnie te, które wyrastają z inspiracji filozofii dialogu. ...
  • Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności 

   Glinkowski, Witold P. (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015)
   Celem tekstu jest prezentacja kluczowej dla Buberowskiej dialogiki tezy, która zakłada transcendentne źródło etyki. Buberowskie założenia są zarazem kluczowe dla jego refleksji antropologicznej. Człowiek urzeczywistnia to, ...
  • Kryzys człowieczeństwa - zagrożenie czy szansa? 

   Glinkowski, Witold (Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015)
   Celem artykułu jest kontestacja tendencji – nienowej, ale wyrazistej we współczesnym myśleniu o człowieku – do traktowania problemu kryzysu człowieczeństwa w kategoriach funkcji kryzysu cywilizacyjnego. Kryzys rozpoznawany ...
  • Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura 

   Glinkowski, Witold P. (Instytut Jana Pawła II, 2016)
   Hermeneutyka P. Ricoeura użyta do egzegezy tekstów biblijnych przynosi ciekawe rezultaty, zwłaszcza gdy uwagę kieruje się na kategorię miłości i sprawiedliwości. Pojęcia te, zakorzenione w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa, ...
  • „Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei 

   Glinkowski, Witold P. (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
   Określenie „ekonomia zła” nawiązuje do „ekonomii daru” Paula Ricoeura. I chociaż trudno negować przepaść dzielącą zło, które bywa przecież „czymś nieusprawiedliwialnym”, od daru, wskazującego na dobro jako swe źródło, to ...