Now showing items 32-51 of 52

  • Obecność - doczesne oblicze Wieczności 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016)
   Wieczność, to nie tylko bezosobowy parametr świata lub kategoria organizująca ludzkie myślenie o czasie. Wieczność, to również obecność – odniesienie interpersonalne i trwanie osób wobec siebie. Tak rozumiana, staje się ...
  • On the Appetite Trail 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The article recounts actions oriented at experiencing and reliving culinary traditions, undertaken by the Local Action Group of the “Mroga” Society for the Local Community Development. The Society operates in five ...
  • Orły na sztandarach w zbiorach muzeum oświaty ziemi łódzkiej 

   Pietras, Tomasz (Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w ŁodziArchiwum Państwowe w Łodzi, 2014)
   In the Museum of Education in Lodz there is the biggest collection of the school flags in Poland. It is comprised of 103 exhibits. Most of them (over 60) are dated after 1945. The most valuable were made before the Second ...
  • Pożytki ze znajomości osiągnięć digitalizacji w Stanach Zjednoczonych 

   Wiśniewska, Ewa (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017)
   Digitalizacja materiałów, czyli ich wprowadzanie do pamięci komputerów, jest obecnie najpopularniejszą metodą zachowania, jak również upowszechniania dziedzictwa kultury. Pionierami w tej dziedzinie są Amerykanie, między ...
  • Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
   Kategoria sceny należy nie tylko do pojęć kluczowych dla Tischnerowskiego projektu filozofii dramatu, ale zarazem wpisuje się w polemikę, jaką Tischner podjął z filozoficzną tradycją. Powyższa okoliczność jest zapewne ...
  • Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego 

   Glinkowski, Witold P. (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Kategoria „bliźniego” trafiła do humanistyki i do filozofii z obszaru religii, gdzie wykrystalizowała się w kontekście miłości bliźniego. Jej znaczenie w filozoficznym dyskursie o człowieku odkryła współczesna filozofia ...
  • Pytanie o dialogiczny status "współ" - w świetle Heideggerowskiego Dasein 

   Glinkowski, Witold P. (2004)
   Der Text stellt die Frage nach der Möglichkeit der „dialogischen” Interpretationen von solchen für die fundamentale Ontologie Heideggers grundsätzlichen „Existentiale” des In-der-Welt-seins wie Mitsein und Miteinandersein. ...
  • Schiller/Nietzsche: nowoczesność, kultura, historiozofia 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski.Instytut Filozofii, 2010)
   Artykuł przedstawia związki między filozofią Nietzschego a myślą Schillera, wpływ preromantycznej Schillerowskiej historiozofii i zawartej w niej krytycznej diagnozy nowoczesności (dualizm kulturowy, alienacja) na postrzeganie ...
  • Spotkanie filozofów dialogu 

   Glinkowski, Witold P. (2006)
   In this text I try to show similarities and distinctnesses between two conceptions of the 20th century-philosophy of dialoque formulated by Martin Buber and Franz Rosenzweig. Regardless of common elements in thoughts of ...
  • Spór meliorysty z soterykiem, czyli homo ethicus według H. Elzenberga 

   Glinkowski, Witold P. (2017)
   Etyka jest dla Elzenberga przede wszystkim refleksją na temat wartości i celów moralnych oraz dróg, które prowadzą do ich afirmacji. Przeprowadzane przez Elzenberga analizy pojęć moralnych, a także refleksja nad funkcjonowaniem ...
  • The Perception of Queen Victoria in American Press of Her Times 

   Wiśniewska, Ewa (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2017)
   Brytyjska królowa Wiktoria, która zdobyła tron w 1920 r. po śmierci swego dziadka i wuja, nie miała zbyt dużych szans na zostanie władczynią supermocarstwa. Urodzona jako jedyna córka czwartego syna króla Jerzego III, nie ...
  • The Realm of Things Culinary. Anthropological Recipes 

   Nowina-Sroczyńska, Ewa (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The text is a presentation of an anthropological project of research on culinaries constructed in such a way to be accessible also to practitioners of other disciplines of the humanities. The proposed range of topics was ...
  • The Taste Remembered. On the Extraordinary Testimony of the Women from Terezín 

   Krupa-Ławrynowicz, Aleksandra (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The article presents an attempt to combine food studies (also termed the anthropology of food) with scholarly reflection regarding memory. The analysis focuses on the book entitled In Memory’s Kitchen. A Legacy from the ...
  • The urban space in Łódź as an archive. Material traces of Construction in Process 

   Sowińska-Heim, Julia (Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja, 2015)
   At the end of October and at the beginning of November 1981 (26.10 – 15.11.1981) Łódź hosted the first Construction in Process. Although it was held outside the official structures and institutional art circulation, it ...
  • „To-co-było” (?). O doświadczaniu czasoprzestrzeni sfotografowanej 

   Krupa, Aleksandra (Pracowania Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych WFPiK UAM Collegium Maius, 2011)
   The analysis of an old pre-war photo representing a part of the Łódź district - Bałuty - provokes the following questions: Is it possible although the photograph retains only a fraction of past time and space to meet the ...
  • Uwagi o XVII-wiecznych epitafiach z obrazami z terenu Gdańska 

   Bernatowicz, Tadeusz (Gdańskie Seminarium Duchowne, 1986)
  • W kwestii pochodzenia Sulimów łęczyckich 

   Pietras, Tomasz (Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi,Archiwum Państwowe w Łodzi, 2008)
   The Sulimas were the Polish knight family, not very large, but well known because of Zawisza the Black, the most famous Polish knight. The Sulimas lived in Major and Minor Poland, in Silesia, in Cuiavia, in Masovia, in the ...
  • Współczesne zapytywanie o dobro jako pytanie o człowieka 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2015)
   Problematyka aksjologiczna, a zwłaszcza pytanie o dobro, to nierozłączna część filozofii człowieka. Uwidoczniają to współczesne nurty filozofii człowieka, a szczególnie te, które wyrastają z inspiracji filozofii dialogu. ...
  • Zdobne fasady, smętne palimpsesty. Nie tylko o wyglądzie łódzkich osiedli robotniczych 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2015)
   Fasada i palimpsest to metafory, za pomocą których można opisać każde miasto, jego użytkowników, funkcje, wydarzenia. Posługuję się nimi, by zaprezentować osiedla robotnicze, czyli konkretne twory architektoniczne w ...