Wyświetlanie pozycji 17-36 z 43

  • Gualteri Burlaei adscriptus tractatus De planetis et eorum virtutis 

   Gensler, Marek (Wydawnictwo IFiS PAN, 2004)
  • In the Streets. The (Non-)Everyday Life in the City of Łódź during the Great War 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2015)
   In this essay, I demonstrate how extraordinary was, in fact, the ordinary life in Łódź from the autumn of 1914 to the autumn of 1918, as illustrated by the texts in Nowy Kurjer Łódzki and Nowa Gazeta Łódzka, the two ...
  • Kaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystroju 

   Barczyk, Alina (Wydawnictwo Neriton, 2015)
   CHAPEL OF ST. ANNE IN THE POST-BERNARDINE CHURCH NEAR PRZYRÓW. CONCEPTUAL PROGRAMME OF THE INTERIOR DESIGN. The architecture, artistic and conceptual program of the sanctuary near Przyrów were determined by the cult of St. ...
  • Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu? 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
   Tekst jest próbą eksplikacji sensu „Ja” i „Ty”, jako kategorii kluczowych dla dialogiki Martina Bubera. Kategorie te rozważam w perspektywie genezy człowieka oraz w kontekście ludzkiego interpersonalnego istnienia, przy ...
  • Koligacje małżeńskie Oporowskich w XV i w pierwszej połowie XVI w. 

   Pietras, Tomasz (Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi,Archiwum Państwowe w Łodzi, 2013)
   In the Late Middle Ages among main determinants of the position of the rich nobles were marriages contracted as a consequence of the deliberated matrimonial policy. Matrimonial colligations of the Oporowskis – and deriving ...
  • Korelicze – zagubiony w przestrzeni pałac z ogrodem 

   Bernatowicz, Tadeusz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2008)
  • Kryzys człowieczeństwa - zagrożenie czy szansa? 

   Glinkowski, Witold (Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015)
   Celem artykułu jest kontestacja tendencji – nienowej, ale wyrazistej we współczesnym myśleniu o człowieku – do traktowania problemu kryzysu człowieczeństwa w kategoriach funkcji kryzysu cywilizacyjnego. Kryzys rozpoznawany ...
  • Margins and marginalizations in a postsocialist urban area. The case of Łódź 

   Sowińska-Heim, Julia (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2014)
   As a result of post-socialist political transformations and globalization-related pro-cesses, the architectural landscape of Central and Eastern European cities is undergoing signi-ficant metamorphosis. Their architecture ...
  • Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura 

   Glinkowski, Witold P. (Instytut Jana Pawła II, 2016)
   Hermeneutyka P. Ricoeura użyta do egzegezy tekstów biblijnych przynosi ciekawe rezultaty, zwłaszcza gdy uwagę kieruje się na kategorię miłości i sprawiedliwości. Pojęcia te, zakorzenione w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa, ...
  • Niemożliwe napięcie: wolność u Schellinga (Pismo o wolności) a myśl Kierkegaarda (Pojęcie lęku) 

   Pieniążek, Paweł (Wydawnictwo IFiS PAN, 2015)
   W artykule omówione zostają koncepcje wolności egzystencjalnej u Schellinga i Kierkegaarda oraz wpływ, jaki Schelling z tzw. Pisma o wolności wywarł na kształtowanie się koncepcji jaźni i wolności w myśli Kierkegaarda.
  • "Nowa metafizyka" francuska 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii, 2015)
   Artykuł jest krytycznym omówieniem znakomitej książki Jacka Migasińskiego "W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku (wyd. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja ...
  • Nowe spojrzenie na pałac Saski 

   Bernatowicz, Tadeusz (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007)
  • On the Appetite Trail 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The article recounts actions oriented at experiencing and reliving culinary traditions, undertaken by the Local Action Group of the “Mroga” Society for the Local Community Development. The Society operates in five ...
  • Orły na sztandarach w zbiorach muzeum oświaty ziemi łódzkiej 

   Pietras, Tomasz (Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w ŁodziArchiwum Państwowe w Łodzi, 2014)
   In the Museum of Education in Lodz there is the biggest collection of the school flags in Poland. It is comprised of 103 exhibits. Most of them (over 60) are dated after 1945. The most valuable were made before the Second ...
  • Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
   Kategoria sceny należy nie tylko do pojęć kluczowych dla Tischnerowskiego projektu filozofii dramatu, ale zarazem wpisuje się w polemikę, jaką Tischner podjął z filozoficzną tradycją. Powyższa okoliczność jest zapewne ...
  • Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego 

   Glinkowski, Witold P. (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Kategoria „bliźniego” trafiła do humanistyki i do filozofii z obszaru religii, gdzie wykrystalizowała się w kontekście miłości bliźniego. Jej znaczenie w filozoficznym dyskursie o człowieku odkryła współczesna filozofia ...
  • Schiller/Nietzsche: nowoczesność, kultura, historiozofia 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski.Instytut Filozofii, 2010)
   Artykuł przedstawia związki między filozofią Nietzschego a myślą Schillera, wpływ preromantycznej Schillerowskiej historiozofii i zawartej w niej krytycznej diagnozy nowoczesności (dualizm kulturowy, alienacja) na postrzeganie ...
  • The Realm of Things Culinary. Anthropological Recipes 

   Nowina-Sroczyńska, Ewa (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The text is a presentation of an anthropological project of research on culinaries constructed in such a way to be accessible also to practitioners of other disciplines of the humanities. The proposed range of topics was ...
  • The Taste Remembered. On the Extraordinary Testimony of the Women from Terezín 

   Krupa-Ławrynowicz, Aleksandra (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The article presents an attempt to combine food studies (also termed the anthropology of food) with scholarly reflection regarding memory. The analysis focuses on the book entitled In Memory’s Kitchen. A Legacy from the ...
  • The urban space in Łódź as an archive. Material traces of Construction in Process 

   Sowińska-Heim, Julia (Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja, 2015)
   At the end of October and at the beginning of November 1981 (26.10 – 15.11.1981) Łódź hosted the first Construction in Process. Although it was held outside the official structures and institutional art circulation, it ...