Now showing items 16-35 of 56

  • „Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei 

   Glinkowski, Witold P. (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
   Określenie „ekonomia zła” nawiązuje do „ekonomii daru” Paula Ricoeura. I chociaż trudno negować przepaść dzielącą zło, które bywa przecież „czymś nieusprawiedliwialnym”, od daru, wskazującego na dobro jako swe źródło, to ...
  • Food Expenses in the Rhythm of Daily Life. An Analysis of Household Accounts 

   Orszulak-Dudkowska, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The subject of detailed analysis presented in the article is the daily shopping and food expenses incurred by a single family resident in a large Polish city in the period of the People’s Republic of Poland. The source ...
  • Gualteri Burlaei adscriptus tractatus De planetis et eorum virtutis 

   Gensler, Marek (Wydawnictwo IFiS PAN, 2004)
  • In the Streets. The (Non-)Everyday Life in the City of Łódź during the Great War 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2015)
   In this essay, I demonstrate how extraordinary was, in fact, the ordinary life in Łódź from the autumn of 1914 to the autumn of 1918, as illustrated by the texts in Nowy Kurjer Łódzki and Nowa Gazeta Łódzka, the two ...
  • Jedyny czy Pojedynczy? Martin Buber wobec koncepcji antropologicznych Kierkegaarda i Stirnera 

   Glinkowski, Witold P. (2005)
   Poglądy Kierkegaarda i Stirnera na osobę ludzką stały się polem odniesień – bardziej lub mniej krytycznych – w konfrontacji z dialogiczną koncepcją człowieka zaprezentowaną przez Martina Bubera. Do Kierkegaarda zbliża ...
  • Kaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystroju 

   Barczyk, Alina (Wydawnictwo Neriton, 2015)
   CHAPEL OF ST. ANNE IN THE POST-BERNARDINE CHURCH NEAR PRZYRÓW. CONCEPTUAL PROGRAMME OF THE INTERIOR DESIGN. The architecture, artistic and conceptual program of the sanctuary near Przyrów were determined by the cult of St. ...
  • Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu? 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
   Tekst jest próbą eksplikacji sensu „Ja” i „Ty”, jako kategorii kluczowych dla dialogiki Martina Bubera. Kategorie te rozważam w perspektywie genezy człowieka oraz w kontekście ludzkiego interpersonalnego istnienia, przy ...
  • Koligacje małżeńskie Oporowskich w XV i w pierwszej połowie XVI w. 

   Pietras, Tomasz (Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi,Archiwum Państwowe w Łodzi, 2013)
   In the Late Middle Ages among main determinants of the position of the rich nobles were marriages contracted as a consequence of the deliberated matrimonial policy. Matrimonial colligations of the Oporowskis – and deriving ...
  • Korelicze – zagubiony w przestrzeni pałac z ogrodem 

   Bernatowicz, Tadeusz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2008)
  • Kryzys człowieczeństwa - zagrożenie czy szansa? 

   Glinkowski, Witold P. (Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015)
   Celem artykułu jest kontestacja tendencji – nienowej, ale wyrazistej we współczesnym myśleniu o człowieku – do traktowania problemu kryzysu człowieczeństwa w kategoriach funkcji kryzysu cywilizacyjnego. Kryzys rozpoznawany ...
  • Księdza Józefa Tischnera wizja wychowania chrześcijańskiego – rozważania jubileuszowe 

   Glinkowski, Witold P. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017)
   Centralne miejsce wśród filozoficznych zainteresowań ks. J. Tischnera zajmuje niewątpliwie refleksja antropologiczna. Jednak Tischner, filozof i duszpasterz, dostrzegał, zarówno z perspektywy teoretycznej jak i praktycznej, ...
  • Margins and marginalizations in a postsocialist urban area. The case of Łódź 

   Sowińska-Heim, Julia (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2014)
   As a result of post-socialist political transformations and globalization-related pro-cesses, the architectural landscape of Central and Eastern European cities is undergoing signi-ficant metamorphosis. Their architecture ...
  • Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura 

   Glinkowski, Witold P. (Instytut Jana Pawła II, 2016)
   Hermeneutyka P. Ricoeura użyta do egzegezy tekstów biblijnych przynosi ciekawe rezultaty, zwłaszcza gdy uwagę kieruje się na kategorię miłości i sprawiedliwości. Pojęcia te, zakorzenione w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa, ...
  • Niemożliwe napięcie: wolność u Schellinga (Pismo o wolności) a myśl Kierkegaarda (Pojęcie lęku) 

   Pieniążek, Paweł (Wydawnictwo IFiS PAN, 2015)
   W artykule omówione zostają koncepcje wolności egzystencjalnej u Schellinga i Kierkegaarda oraz wpływ, jaki Schelling z tzw. Pisma o wolności wywarł na kształtowanie się koncepcji jaźni i wolności w myśli Kierkegaarda.
  • "Nowa metafizyka" francuska 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii, 2015)
   Artykuł jest krytycznym omówieniem znakomitej książki Jacka Migasińskiego "W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku (wyd. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja ...
  • Nowe spojrzenie na pałac Saski 

   Bernatowicz, Tadeusz (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007)
  • Obecność - doczesne oblicze Wieczności 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016)
   Wieczność, to nie tylko bezosobowy parametr świata lub kategoria organizująca ludzkie myślenie o czasie. Wieczność, to również obecność – odniesienie interpersonalne i trwanie osób wobec siebie. Tak rozumiana, staje się ...
  • On the Appetite Trail 

   Karpińska, Grażyna Ewa (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2015)
   The article recounts actions oriented at experiencing and reliving culinary traditions, undertaken by the Local Action Group of the “Mroga” Society for the Local Community Development. The Society operates in five ...
  • Orły na sztandarach w zbiorach muzeum oświaty ziemi łódzkiej 

   Pietras, Tomasz (Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w ŁodziArchiwum Państwowe w Łodzi, 2014)
   In the Museum of Education in Lodz there is the biggest collection of the school flags in Poland. It is comprised of 103 exhibits. Most of them (over 60) are dated after 1945. The most valuable were made before the Second ...