Now showing items 1-5 of 5

  • "Bóg Filozofów". Bóg w myśli Martina Bubera 

   Glinkowski, Witold P. (Uniwersytet Warszawski, 2003)
   Philosophie des Dialogs von M. Buber bringt einen interessanten Vorschlag der Überwindung der traditionellen (sich aus der Gefahr der Undiskutierbarkeit oder aus dem Reduktionismus ergebenden) Schwierigkeiten, auf welche ...
  • Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności 

   Glinkowski, Witold P. (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015)
   Celem tekstu jest prezentacja kluczowej dla Buberowskiej dialogiki tezy, która zakłada transcendentne źródło etyki. Buberowskie założenia są zarazem kluczowe dla jego refleksji antropologicznej. Człowiek urzeczywistnia to, ...
  • Jedyny czy Pojedynczy? Martin Buber wobec koncepcji antropologicznych Kierkegaarda i Stirnera 

   Glinkowski, Witold P. (2005)
   Poglądy Kierkegaarda i Stirnera na osobę ludzką stały się polem odniesień – bardziej lub mniej krytycznych – w konfrontacji z dialogiczną koncepcją człowieka zaprezentowaną przez Martina Bubera. Do Kierkegaarda zbliża ...
  • Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu? 

   Glinkowski, Witold P. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
   Tekst jest próbą eksplikacji sensu „Ja” i „Ty”, jako kategorii kluczowych dla dialogiki Martina Bubera. Kategorie te rozważam w perspektywie genezy człowieka oraz w kontekście ludzkiego interpersonalnego istnienia, przy ...
  • Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego 

   Glinkowski, Witold P. (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Kategoria „bliźniego” trafiła do humanistyki i do filozofii z obszaru religii, gdzie wykrystalizowała się w kontekście miłości bliźniego. Jej znaczenie w filozoficznym dyskursie o człowieku odkryła współczesna filozofia ...