Now showing items 1-1 of 1

    • Ochrona programów komputerowych na zasadach prawa autorskiego w prawie UE 

      Sztobryn, Karolina (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2014)
      Celem rozdziału jest analiza przepisów dyrektywy 2009/24/WE regulującej ochronę programów komputerowych w UE. Wykładnia tych przepisów ma znaczenie dla prawa polskiego, gdyż polska ustawa o prawie autorskim i prawach ...