Internetowe Czasopismo Hybris przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego powstało w 2001 r. Pierwsze dwa numery zostały zredagowane przez Bogdana Banasiaka i Tomasza Sieczkowskiego.
Od trzeciego numeru Redaktorem Naczelnym Hybris został Mateusz Oleksy. Dzięki Niemu od 2007 roku Hybris ukazywał się jako półrocznik (od roku 2011 stał się kwartalnikiem), a recenzując teksty przestrzegamy zasady obustronnej anonimowości. Jesienią 2008 tragicznie zmarłego Mateusza Oleksego zastąpili na stanowisku Redaktora Naczelnego Paweł Grabarczyk i Tomasz Sieczkowski.
Od pierwszego numeru periodyk poświęcony jest szeroko pojętej tematyce filozoficznej. Jego celem jest promowanie oryginalnej twórczości filozoficznej (zwłaszcza młodych adeptów filozofii) oraz integrowanie środowiska filozoficznego. Publikuje na bieżąco recenzje najnowszych pozycji filozoficznych oraz przekłady interesujących,
a mało znanych pozycji filozoficznych oraz tekstów przydatnych do celów dydaktycznych.

Punkty przyznawane przez MNiSW za publikację w czasopiśmie Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris (wykaz czasopism naukowych MNiSW z dnia 23 grudnia 2015 r. - część B) - 9 pkt.

INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS
Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
Ul. Kopcińskiego 16/18
90-232 Łódź
tel./fax: (48) (42) 635 61 35/(29)
e-mail: magazyn.internetowy.hybris@gmail.com
ISSN: 1689-4286
strona www Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris

REDAKCJA

Redaktorzy naczelni:
Paweł Grabarczyk
Tomasz Sieczkowski

Sekretarz:
Marzena Łebedowska

Kolegium redakcyjne:
Bogdan Banasiak
Dawid Misztal
Marcin Bogusławski
Michał Zawidzki
Krzysztof Kędziora
Tomasz Załuski

REDAKTORZY JĘZYKOWI
Helen Lynch (University of Aberdeen)
Elżbieta Jakubowska

RADA NAUKOWA
Prof. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Jérôme Heurtaux (Université Paris-Dauphine, Francja)
Prof. Leszek Kleszcz (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. James E. McGuire (University of Pittsburgh, USA)
Prof. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. Paweł Pieniążek (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Paul Russell (University of British Columbia, Kanada)
Prof. Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Gianni Vattimo (Università di Torino, Włochy)
Prof. Cezary Wodziński (IFiS PAN, Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Ryszard Wójcicki (IFiS PAN)

Collections in this community

Recent Submissions

 • Odpowiedź Arturowi Pacewiczowi 

  Przybysławski, Artur (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  Tekst stanowi odpowiedź Autora na następującą publikację: Artur Pacewicz, „O Talesie i początku filozofii”, Lectiones & Acroases Philosophicae X, 1 (2017), ss. 129-149.
 • Antynatalizm jako recepta na problemy współczesności? 

  Jach, Filip (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  The paper is an attempt to bring nearer the central assumptions of the anti-natalist thought and thus to answer the question whether antinatalism could be a solution to the problems of contemporary world. In order to ...
 • Sztuka i państwo - refleksje na marginesie 'Wolnego wyboru' Miltona i Rose Friedman 

  Tendera, Paulina; Rubiś, Wojciech (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  In this article we reflect on the relationship between the state and the contemporary art world. We show the errors that occur in the politics of art financed from public funds. Our authority are Milton and Rose Friedman ...
 • Szaleńcy i prorocy. Wpływ XIX-wiecznej filozofii na kształtowanie się XX-wiecznych awangard 

  Rybkowska, Alicja (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  The paper is devoted to the 19th century conceptions of the relation between the individual and the society and their influence on art. It will be discussed on the example of Ernest Renan and Hippolyte Taine. Close ...
 • "Czysta widzialność" w estetyce formalnej Konrada Fiedlera 

  Kaźmierczak, Magda (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  Nowadays still not well known, Konrad Fiedler was an extremely original philosopher of art and an inspiring follower of Kant. He created a theory of art’s autonomy and his pioneering thought contributed not only to the ...
 • Inny w tekście, inny w polityce - Gadamer a Derrida 

  Dadlez, Jakub (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  In this article I compare Hans-Georg Gadamer’s philosophical hermeneutics and Jacques Derrida’s deconstruction. I try to demonstrate the similarities (focus on language and history), but moreover the differences between ...
 • Kwartet prawd w filozofii Badiou 

  Wasilewski, Andrzej (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  Alain Badiou is one of the most popular French philosophers. He created the ontological system based on renovated concepts of being, truth, and subject. In this way he refers to the classical philosophy. The current article ...
 • Cognitive Theory of Metaphor and Jerzy Wróblewski's Concept of Legal Interpretation 

  Zalewska, Monika (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  Jerzy Wróblewski is one of the most prominent and influential legal theorists in Poland. His theory of legal interpretation containing a division into linguistic, systemic and functional dimension is highly regarded by ...
 • Transcendentalno-pragmatyczne uzasadnienie etyki dyskursu i współodpowiedzialności Karla-Otto Apla 

  Filipiak, Magdalena (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  The aim of the article is to analyze the discourse ethics postulated by Karl-Otto Apel. This is an original project of the German philosopher, which is a result of linguistic, hermeneutic and pragmatic transformation ...
 • Political Liberalism and Political Emotions - An Unlikely Alliance? On Martha Nussbaum's Approach to Stability 

  Lisowska, Urszula (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  The paper offers a type of internal criticism of Martha Nussbaum’s liberal political philosophy. On the one hand, Nussbaum’s claims to political liberalism (as defined by Rawls) are questioned. It is argued that her ...
 • Who Am I? Taylor's Selfhood and the Transcendental Condition of Conversation 

  Chrzanowska, Klementyna (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  Through a close reading of a small section of Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, this paper aims to highlight what is, in the author’s view, a particularly significant aspect of Charles Taylor’s conception ...
 • Barok w mistyce - hipertrofia myśli i emocji? (2) 

  Matuszewski, Krzysztof (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-12)
  In the stage of illumination, the soul is dying from the longing for the Spouse. It finds the most efficient way of moderating the pain of inevitable temporal separation in contemplative solitude. Since this solitude ...
 • Knowledge about Our Experience and Distinguishing Between Possibilities 

  Matuszkiewicz, Maria (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  In my article I reconstruct the main threads of Robert Stalnaker’s book Our Knowledge of the Internal World, which focuses on the problem of our epistemic relation to our experience and the relation between experience ...
 • Semantic Internalism Is a Mistake 

  Bielecka, Krystyna (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The concept of narrow content is still under discussion in the debate over mental representation. In the paper, one-factor dimensional accounts of representation are analyzed, particularly the case of Fodor's methodological ...
 • Just How Conservative Is Conservative Predictive Processing? 

  Gładziejewski, Paweł (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Predictive Processing (PP) framework construes perception and action (and perhaps other cognitive phenomena) as a matter of minimizing prediction error, i.e. the mismatch between the sensory input and sensory ...
 • Embodied Cognition: Looking Inward 

  Nowakowski, Przemysław R. (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The body is a highly complex, coordinated system engaged in coping with many environmental problems. It can be considered as some sort of opportunity or obstacle, with which internal processing must deal. Internal ...
 • Mental Concepts: Theoretical, Observational or Dispositional Approach? 

  Pokropski, Marek (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  n the article I discuss the conceptual problem of other minds and different approaches to mental concepts. Firstly, I introduce the conceptual problem and argue that solutions proposed by theory-theory and direct ...
 • What Does the Sensory Apparatus Do When There Is Nothing to Perceive? The Salience of Sensory Absence 

  Kobos, Katarzyna (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  This study aims to bring out the explanatory potential of embodied predictionism versus passive feed-forward model of sensory stimulation in the pursuit of a parsimonious naturalist account of sensation as a salient ...
 • Watered Down Essences and Elusive Speech Communities: Two Objection Against Putnam's Twin Earth Argument 

  Hensel, Witold M. (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  The paper presents two objections against Putnam’s Twin Earth argument, which was intended to secure semantic externalism. I first claim that Putnam’s reasoning rests on two assumptions and then try to show why these ...
 • The False Dichotomy Between Causal Realization and Semantic Computation 

  Miłkowski, Marcin (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  In this paper, I show how semantic factors constrain the understanding of the computational phenomena to be explained so that they help build better mechanistic models. In particular, understanding what cognitive systems ...

View more