Przeglądaj według

 

EDITOR-IN-CHIEF
Bogdan Włodarczyk, Institute of Urban and Tourism Geography, University of Lodz, Poland
VICE-EDITOR-IN-CHIEF
Andrzej Stasiak
EDITORS
Andrzej Matczak, Sławoj Tanaś
ACADEMIC SECRETARIES
Justyna Mokras-Grabowska, Tomasz Napierała

ACADEMIC BOARD
Wiesław Alejziak – University of Physical Education in Krakow, Poland
Anna Aleksandrova – Lomonosov Moscow State University, Russia
Carlos Costa – University of Aveiro, Portugalia
Lydia Coudroy de Lille – Lumière University Lyon 2, France
Daniela Dumbraveanu – University of Buchurest, Romania
Grzegorz Gołembski – Poznan University of Economics and Business, Poland
Antoni Jackowski – Jagiellonian University in Krakow, Poland
Myriam Jansen-Verbeke – Catholic University of Leuven, Belgium
Andrzej Kowalczyk – University of Warsaw, Poland
Włodzimierz Kurek – Jagiellonian University in Krakow, Poland
Wasyl Kyfiak – Chernivtsi Trade and Economics Institute of KNTEU, Ukraine
Robert Maitland – University of Westminster, Great Britain
Yoel Mansfeld – University of Haifa, Israel
Beata Meyer – University of Szczecin, Poland
Mirosław Mika – Jagiellonian University in Kraków, Poland
Jayne Rogerson – University of Johannesburg, RPA
Even Tjørve – Høgskolen Innlandet, Lillehammer, Norge
Philippe Violier – Universite d’Angers, France
Jiří Vystoupil – Masaryk University in Brno, Czech Republic
Piotr Zmyślony – Poznań University of Economics and Business, Poland

EDITORIAL ADDRESS
Institute of Urban and Tourism Geography, University of Lodz, Poland
90-142 Łódź, Kopcińskiego st., 31
tel. +48 42 6356305, fax +48 42 6354550
e-mail: theturyzm@geo.uni.lodz.pl
e-ISSN 2080-6922

Publisher
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Pokaż więcej...