Show simple item record

dc.contributor.authorKrakowiak, Beataen
dc.contributor.authorLatosińska, Jolantaen
dc.date.accessioned2015-08-11T10:20:21Z
dc.date.available2015-08-11T10:20:21Z
dc.date.issued2009-07-22en
dc.identifier.issn2080-6922en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11423
dc.description.abstractThe article concerns former residences in Poland and their contemporary use as museums. The authors present the history of Polish residences, the development of museums in castles, palaces and manor houses, their spatial distribution and the relations between the type of building and that of the museum collection.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1-2en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.subjectmuseumen
dc.subjectresidenceen
dc.subjectcastleen
dc.subjectpalaceen
dc.subjectmanor houseen
dc.subjectcultural heritageen
dc.titleMuseums in former residences: castles, palaces and manor housesen
dc.page.number43-50en
dc.contributor.authorAffiliationKrakowiak, Beata - Institut of Urban Geography and Tourism, Łódź Universityen
dc.contributor.authorAffiliationLatosińska, Jolanta - Institut of Urban Geography and Tourism, Łódź Universityen
dc.referencesAjewski, K., 2001, Polskie siedziby rodowe - muzea w XIX w., Spotkania z Zabytkami, nr 4, Dwieście lat muzeów w Polsce. Dodatek.en
dc.referencesCemka, F., 2001, Polskie muzealnictwo w drugiej połowie XX w., Spotkania z Zabytkami, nr 9, Dwieście lat muzeów w Polsce. Dodatek.en
dc.referencesGuerquin, B.,1984, Zamki w Polsce, Arkady, Warszawa.en
dc.referencesKaczyńscy, I. and T., 2001, Polska. Najciekawsze zamki, Sport i Turystyka, Muza SA, Warszawa.en
dc.referencesKubalska-Sulkiewicz, K., 1996, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PAN, Warszawa.en
dc.referencesMiłobędzki, A., 1982, Polskie rezydencje wieku XVII- typowe programy i rozwiązania [in:] Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łańcut, czerwiec 1975, pp. 7-17.en
dc.referencesOmilanowska, M., 2005, Polska. Pałace i dwory, Sport i Turystyka Muza S.A., Warszawa.en
dc.referencesRydel, M., 1993, Jam dwór polski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.en
dc.referencesSołtysiak, M., Wierzbicka, K., 1997, Muzea w Polsce. Informator, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa.en
dc.referencesSołtysiak, M., Wierzbicka, K., 2003, Polska. Najciekawsze muzea, Sport i Turystyka, Muza SA, Warszawa.en
dc.referencesUstawa o muzeach, 1996.en
dc.referencesUstawa o ochronie dóbr kultury, 1962.en
dc.referencesWykaz muzeów w Polsce, 2007, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa.en
dc.identifier.doi10.2478/V10106-009-0005-xen
dc.relation.volume19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record