Now showing items 1-1 of 1

    • Nieruchomość rolna w kontekście ujęcia rachunkowego i podatkowego 

      Bielewski, Mateusz; Paprocki, Damian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      W niniejszym opracowaniu przedstawiono różne definicje pojęć „nieruchomość rolna”, „gospodarstwo rolne” oraz „przedsiębiorstwo rolne”. Nieruchomość rolna jest integralną jednostką wchodzącą w skład każdego gospodarstwa lub ...