Now showing items 1-1 of 1

    • Metody oceny efektów finansowania przedsiębiorstwa 

      Różański, Jerzy (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015)
      Podstawowym celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie pożądanej polityki przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych, a ponadto zapoznanie Czytelnika zwłaszcza z tymi źródłami finansowania przedsiębiorstwa, ...