Show simple item record

dc.contributor.authorMokras-Grabowska, Justynaen
dc.date.accessioned2015-08-12T11:25:33Z
dc.date.available2015-08-12T11:25:33Z
dc.date.issued2015-04-18en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11519
dc.description.abstractŁódź, as a city of huge post-industrial and modern art potential, has become in recent years a unique Polish tourism destination whose urban fabric constitutes a perfect background for street art. Examples are the murals of the Urban Forms Gallery (large format artworks) which contribute to revitalisation as well as the creation of new tourism assets to form a new tourism space: art-tourism space. The paper describes both the process of creating this space as well as its distinctive features.en
dc.publisherLodz University Pressen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjecttourism spaceen
dc.subjectart-tourism spaceen
dc.subjectstreet arten
dc.subjectmurals of the Urban Forms Gallery in Łódźen
dc.titleArt-Tourism Space In Łódź: The Example Of The Urban Forms Galleryen
dc.page.number23-30en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź Institute of Urban Geography and Tourism Studies Department of Leisure and Qualified Tourismen
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesAFFELT W.J., 2009, Technoestetyka, czyli moc oddziaływania zabytku techniki.en
dc.referencesDialogi wokół murali. Raport z badań opinii przeprowadzonych w ulicznych punktach konsultacyjnych, 2014, Urban Forms, Łódź.en
dc.referencesDOMAŃSKI B., 2010, Rewitalizacja miast polskich - wybrane zagadnienia, [in:] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.en
dc.referencesKACZMAREK S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesKRONENBERG M., 2012, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, pp. 87-103.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, 9, 1, pp. 51-73.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] Geografia jako nauka o środowisku, przestrzeni i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, ŁTN, Łódź.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, „Turyzm”, 18, 1, pp. 27-38.en
dc.referencesNIŻYŃSKA A., 2011, Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Trio, Warszawa.en
dc.referencesNOWACKI M., 2011, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, „Folia Turistica”, 23.en
dc.referencesSTASIAK A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm/Tourism”, 23, 2, pp. 65-74.en
dc.referencesSTĘPIEŃ B., 2010, Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u, Wyd. Księży Młyn, Łódź.en
dc.references„Strategia zarządzania marką na lata 2010-2016”, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.en
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm/Tourism”, 21, 1-2, pp. 59-66.en
dc.referenceswww.offpiotrkowska.com.en
dc.referenceswww.urbanforms.org.en
dc.referenceswww.monopolis.lodz.pl.en
dc.referenceswww.fashionweek.pl.en
dc.referenceswww.lodzdesign.com.en
dc.referenceswww.galeria-lodzka.pl.en
dc.referenceswww.murale.mnc.pl.en
dc.referenceswww.wi-ma.org.en
dc.referenceswww.lodzartcenter.com.en
dc.referenceswww.panoramio.com.en
dc.contributor.authorEmailjustyna.mokras_grabowska@op.plen
dc.identifier.doi10.2478/tour-2014-0013en
dc.relation.volume24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.