Show simple item record

dc.contributor.authorKowalski, Mariusz
dc.date.accessioned2015-09-15T14:39:38Z
dc.date.available2015-09-15T14:39:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2300-0562
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11820
dc.description.abstractThe contribution of Poles to colonization and development of the Cape Colony is not commonly known. Yet, Poles have been appearing in this colony since its very inception (1652). During the entire period here considered this presence of Poles was the outcome of the strong economic ties linking Poland with the Netherlands. At the end of this period an increase took place of their share, in connection with the presence of numerous alien military units on the territory of the Colony, Poles having served in such units. Numerous newcomers from Poland settled in South Africa for good, established families, and their progeny made up the local society. In 1814 Cape Colony became in formal terms a part of the British Empire (while being under British occupation since 1806). This, however, did not hamper the inflow of immigrants from Poland. In the majority of cases they also melted into the Afrikaner society. An especially important group, together with emigrants from Germany, came during the decades of 1850s, 1860s and 1870s. Poles were very often involved in the pioneering undertakings within the far-off fringes of the Colony. Jan Liske took part in the expedition to Namaqualand, Michiel Kowalski and four other emigrants from Poland – in the expedition to Cobuquas people, Stephanos gained fame as a humbug and false missionary among the Nama and Griqua peoples, Jan Michiel Sowiecki settled the eastern borderland of the Colony and remained in close relations with the Boer pioneer and rebel Conraad de Buys, Jan Latsky became the pioneer of the European colonization of the High Karoo. This concerned also the later Polish settlers – even those from the second half of the 19th century – like, for instance, Ankiewicz, Mendelski, Szukała, Waberski – many of whom settled within the eastern borderland of the Colony in the British Caffraria. In an indirect manner the participation of Poles in the extension of the boundaries of the Colony is perceived by R. Shell in the article The Forgotten Factor in Cape Colonial Frontier Expansion, 1658 to 1817. In his opinion, “all we may conclude is that it was the Cowalskys [Kowalskis] of this world rather than the Van der Merwes who opened up the frontier in this early period”. The evidence for this phenomenon is provided by the present-day Afrikaner families of, for instance, Ankiewicz, Aproskie, Beirowski, Drotsky, Hohowsky, Jankowitz, Jewaskiewitz, Kitshoff, Kolesky, Latsky, Masuriek, Troskie, Waberski, Zowitsky, and others. Quite superficial estimation implies that the settlers coming from Poland could make up a bit over 1% of the ancestors of the present-day Afrikaners.en
dc.description.abstractUdział Polaków w kolonizowaniu i zagospodarowywaniu Kolonii Przylądkowej nie jest powszechnie znany. Tymczasem Polacy pojawiali się w niej od samego początku jej istnienia (1652 r.). Przez prawie cały badany okres obecność ta była wynikiem silnych więzów gospodarczych wiążących Polskę z Niderlandami. Pod koniec tego okresu nastą-pił wzrost ich udziału w związku z obecnością w Kolonii licznych obcych jednostek wojskowych, w których służyli Polacy. Wielu przybyszów z Polski osiedliło się w Po-łudniowej Afryce na stałe, założyło rodziny, a ich potomstwo weszło w skład miejsco-wego społeczeństwa. Pod panowaniem brytyjskim, w wyniku dwóch fal kolonizacji, osiedlili się kolejni przybysze z Polski, niejednokrotnie przybywając całymi rodzinami. Świadectwem tego zjawiska są dzisiejsze rodziny afrykanerskie: Ankiewicz, Aproskie, Beirowski, Drotsky, Hohowsky, Jankowitz, Jewaskiewitz, Kitshoff, Kolesky, Latsky, Masuriek, Troskie, Waberski, Zowitsky itd. Pobieżne obliczenia wskazują, że osadnicy z Polski stanowili nieco ponad 1% przodków dzisiejszych Afrykanerów. Polacy brali również udział w pionierskich przedsięwzięciach na odległych pograniczach Kolonii, w tym w wyprawie łupieżczo-handlowej z 1702 r.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia z Geografii Politycznej i Historycznej;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectSouth Africaen
dc.subjectPolesen
dc.subjectCape Colonyen
dc.subjectDutch colonizationen
dc.subjectBritish colonizationen
dc.subjectAfryka Południowapl_PL
dc.subjectPolacypl_PL
dc.subjectKolonia Przylądkowapl_PL
dc.subjectkolonizacja holenderskapl_PL
dc.subjectkolonizacja brytyjskapl_PL
dc.titleUdział Polaków w formowaniu południowoafrykańskiej Kolonii Przylądkowejpl_PL
dc.title.alternativeParticipation of Poles in the formation of the South African Cape Colonyen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number225-241pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PANpl_PL
dc.referencesAnkiewicz L., 1992, Genealogie Ankiewicz, „Familia. Quarterly Journal of the Genea-logical Society of South Africa”, 29 (2), s. 37–40.pl_PL
dc.referencesBarnard A.L., 1901, South Africa a century ago. Letters written from the Cape of Good Hope (1797–1801), Smith, Elder, & Co., London; Dodd, Mead & Co., New York.pl_PL
dc.referencesBarrow J., 1801, Travels into the interior of Southern Africa in the years 1797 and 1798, Printed by A. Strahan, Printers-Street, London.pl_PL
dc.referencesCoertzen P., Fensham F.C., 1988, The Huguenots of South Africa, 1688–1988, Huguenot Society of South Africa, Cape Town.pl_PL
dc.referencesGelder van R., 1997, Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de voc (1600–1800), Socialistiese Uitgeverij Nijmegen, Nijmegen.pl_PL
dc.referencesGelder van R., 2003, Naporra’s omweg: het leven van een VOC-matroos (1731–1793), Atlas, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesGreeff J.M., 2007, Deconstructing Jaco: Genetic heritage of an Afrikaner, „Annals of Human Genetics”, 71 (5), s. 674–688.pl_PL
dc.referencesHeese J.A., 1971, Die Herkoms van die Afrikaner 1657–1867, A.A. Balkema, Cape Town.pl_PL
dc.referencesHöge J., 1946, Personalia of the Germans at the Cape, 1652–1806, Archives Yearbook for South African History, Archives Yearbook, Pretoria.pl_PL
dc.referencesKoch J., 2012, J.M. Coetzee in Poland. Introduction, „Werkvinkel”, 7 (2), s. 9–11.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2006, Polish Boer families, „Familia. Quarterly Journal of the Genealo-gical Society of South Africa”, 43 (2), s. 38–46.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2009, Polish soldier-immigrants to South Africa in the period of French Revolution and the Napoleonic wars (1789–1815), „Familia. Quarterly Journal of the Genealogical Society of South Africa”, 46 (3), s. 147–164.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2012, Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej, „Przegląd Geograficzny”, 84 (2), s. 279–312.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2013, Immigrants from the Polish-Lithuanian Commonwealth in the early stages of European colonization of the Cape Colony, „Geographia Polonica”, 85 (3), s. 55–76.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2014, Poles in the Dutch Cape Colony 1652–1814, „Werkvinkel” (w druku).pl_PL
dc.referencesPolish settlers in South Africa (1652–1910), Geni.com: www.geni.com/projects/Polish-settlers-in-South-Africa-1652-1910/15941.pl_PL
dc.referencesRensburg van A.M., 1999, Jan Latsky a Centurion, „Familia. Quarterly Journal of the Genealogical Society of South Africa”, 36 (4). s. 149.pl_PL
dc.referencesShell R.C.-H., 2005, The forgotten factor in Cape Colonial frontier expansion, 1658–1817, „Safundi. The Journal of South African and American Comparative Studies)”, 6 (2), s. 1–38.pl_PL
dc.referencesVilliers de S.A., 1971, Robben Island: Out of reach, out of mind: A history of Robben Island, C. Struik, Cape Town.pl_PL
dc.referencesVOC, Scheepssoldijboeken van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Nationaal Archief: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl/ (21.05.2014).pl_PL
dc.referencesZaradniak M., 2012, John Maxwell Coetzee: „Pisarz to po prostu zawód”. Spotkanie z doktorem honoris causa UAM, „Głos Wielkopolski, 9 lipca 2012: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/614593,john-maxwell-coetzee-pisarz-to-po-prostu-zawod-spotkanie-z-doktorem-honoris-causa-uam,id,t.htmlpl_PL
dc.referencesŻukowski A., 1994, W kraju złota i diamentów. Polacy w Południowej Afryce XVI–XX w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻukowski A., 2001, Udział Polaków w formacjach wojskowych i porządkowych w Afry-ce Południowej na przestrzeni wieków; [w:] Judyccy A. i Z. (red.), Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współ-czesność”. Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Instytut Badań Biograficznych, Toruń, s. 584–593.pl_PL
dc.referencesŻukowski A., 2005, Servicemen from the Kingdom of Poland in the Dutch East India Company and their South African connections, „Slavic Almanach. The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies”, 11 (1), s. 96–106.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska