Show simple item record

dc.contributor.authorWalczak-Niewiadomska, Agata
dc.date.accessioned2015-09-25T06:10:17Z
dc.date.available2015-09-25T06:10:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11936
dc.description.abstractThis article presents reflections on Norwegian public library services for children aged 0–3 made during study visits carried out in 2011 and 2013. Services have been analyzed on the example of two branches of the central public library in Oslo (Deichmanske – Oslo Public Library) in Lambertseter and Grünerløkka, as well as libraries located in nearby towns – Lørenskog, Drammen, Øvre Eiker in Hokksund and Gjovik. The author shares observations on the operation and the diversity of activities offered to the youngest readers, postulating a greater emphasis to create special pre-reading strategies.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł przedstawia rozważania nad usługami norweskich bibliotek publicznych dla dzieci w wieku 0-3 lat poczynione podczas wizyt studyjnych zrealizowanych w 2011 i 2013 r. Analizie poddane zostały usługi dwóch filii centralnej biblioteki publicznej w Oslo (Deichmanske – Oslo Public Library) w Lambertseter i Grünerløkka, a także bibliotek rozmieszczonych w pobliskich miejscowościach – Lørenskog, Drammen, Øvre Eiker w Hokksund oraz Gjøvik. Autorka dzieli się obserwacjami na temat obsługi i różnorodności zajęć oferowanych najmłodszym czytelnikom, postulując większy nacisk władz bibliotecznych na tworzenie specjalnych strategii przed czytelniczych.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;20
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectchildren aged 0-3pl_PL
dc.subjectpublic librariespl_PL
dc.subjectOslo librariespl_PL
dc.subjectdzieci w wieku 0-3 latpl_PL
dc.subjectbiblioteki publicznepl_PL
dc.subjectbiblioteki w Oslopl_PL
dc.titleBabies and Toddlers in Public Libraries of Oslo and Surroundingspl_PL
dc.title.alternativeDzieci i niemowlęta w bibliotekach publicznych Oslo i okolicpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number89-93pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGuidelines for Library Services to Babies and Toddlers. (2007). IFLA Professional Reports 100. The Hague: IFLA Headquarters. Pobrane 27 maja 2015, z: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100.pdfpl_PL
dc.contributor.authorEmailawniewiadomska@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska